"Μικρά κ' Περίεργα"

Ασφαλής Εκλογική Πρόβλεψη

Να κάνουμε και μία ασφαλή πρόβλεψη για τις επερχόμενες εκλογές, αφού φανταζόμαστε ότι λίγο θα διαφέρουν από τη συνοδευτική εικόνα: Εκλογές και... όποιος αντέξει!

Γ.Σ.

Σχόλια