Επαγγελματικός προσανατολισμός

Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μία σπουδαία εναλλακτική

Μια σπουδαία εναλλακτική πρόταση για όλους τους υποψήφιους της Ελλάδας. Χωρίς επιπλέον εξετάσεις, ένα ακόμα Μηχανογραφικό δελτίο.

Ποιότητα σπουδών στο νησί της Κύπρου.

Σχόλια