Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τέσσερις "Καθαρές" Επιστήμες με πολλές εναλλακτικές

Υπάρχουν τέσσερις ομάδες τμημάτων που αποτελούν τις λεγόμενες «καθαρές» θετικές επιστήμες. Φυσικά αναφερόμαστε στις επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημεία και της Βιολογίας. Αποτελούν, στην ουσία, τη βάση πολλών άλλων επιστημονικών αντικειμένων, όπου τα παιδιά σας μπορούν να αποκτήσουν οποιαδήποτε ειδίκευση επιθυμούν. Για αυτό ακριβώς το λόγο τα τμήματα αυτά δίνουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους στα παιδιά σας και αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή ως βάση σπουδών, ειδικά για παιδιά, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι μαμάδες, στα 17 τους δε ξέρουν ακόμη με τι ακριβώς θέλουν να ασχοληθούν.

Η βιολογία διαφέρει λίγο ως προς τις επαγγελματικές διεξόδους, κάτι που τα παιδιά σας θα πρέπει να γνωρίζουν από νωρίς για την ελληνική αγορά εργασίας, γιατί, ως περισσότερο ερευνητική επιστήμη, δεν είναι εύκολο να προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας σε πρακτικά αντικείμενα. Και, ως γνωστόν, η έρευνα στην Ελλάδα δεν τυγχάνει της χρηματοδότησης που θα της επέτρεπε να απασχολεί αρκετό ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και πολλά παιδιά δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συνεχής ανάπτυξη παρατηρείται στους κλάδους της Γενετικής,  της Εξέλιξης των ειδών, της εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.α.

Δύο αρκετά παρεξηγημένες επιστήμες είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Τα παιδιά (και οι γονείς) θεωρούν ότι ο μόνος τομέας στον οποίο μπορούν ν' απασχοληθούν είναι η εκπαίδευση, άρα να γίνουν καθηγητές. Αυτό που αγνοούν τα παιδιά σας για τα Μαθηματικά είναι ότι αποτελούν τη βάση δύο πολύ σημαντικών γνωστικών αντικειμένων, της Πληροφορικής (προγραμματισμό) και των Χρηματοοικονομικών. Μπορούν δηλαδή με συγκεκριμένη εξειδίκευση σε αυτές τις δύο επιστήμες (πχ. με κάποιο Μεταπτυχιακό), να ακολουθήσουν έναν από τους δύο κλάδους με πολύ καλές προοπτικές αποκατάστασης…και όχι μόνο. Αναλογιστής, Μετεωρολόγος, Προγραμματιστής, Χρηματ/κός Σύμβουλος, Λογιστής, Αστρονόμος είναι μερικά από τα επαγγέλματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ενός τμήματος Μαθηματικών.

Όσον αφορά τη Φυσική, οι συνδυασμοί του πρώτου πτυχίου με κάποιο Μεταπτυχιακό ανοίγουν εκπληκτικές διεξόδους στα παιδιά σας. Τομείς όπως η Γεωργία, ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, η Ναυτιλία κ.α., με την κατάλληλη εξειδίκευση, μπορούν να οδηγήσουν το παιδί σας σε επαγγέλματα με πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης κι αποκατάστασης. Υπάρχει κι η δυνατότητα της έρευνας σε συγκεκριμένα προγράμματα, της ενασχόλησης με την εξελεγκτική τεχνολογία (πχ. Νανοτεχνολογία, κβαντική μηχανική) και ο πολύ αναπτυσσόμενος τομέας της υγείας και της φροντίδας ανθρώπων.

Για το τέλος αφήνουμε τον πολύ σημαντικό τομέα της Χημείας, με τις πολλές και διαφορετικές εφαρμογές του. Βασικοί τομείς ενασχόλησης αποτελούν το Περιβάλλον και τα Τρόφιμα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά σας μέσα στα τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εξειδίκευση της προτίμησής τους από μία μεγάλη γκάμα μεταπτυχιακών που προσφέρονται. Εκεί τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως είναι η Χημεία Τροφίμων, η Βιοτεχνολογία, το Περιβάλλον, η Ιατρική Χημεία, τα Πολυμερή, οι Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, η Κλινική Χημεία, κ.ά

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι σπουδές στα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα θεωρούνται πολύ υψηλές σε διεθνές επίπεδο και οι απόφοιτοί τους γίνονται αρκετά εύκολα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Πηγή: Βιβλίο Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018

Σπύρος Μιχαλούλης, Νίκος Παυλάκος, Συγγραφείς του βιβλίου

«Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018», Εκδόσεις: Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

 

Πιστοποιημένο Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου              

 

 

               

               

Σχόλια