Επαγγελματικός προσανατολισμός

Γνωρίστε τα πανεπιστημιακά τμήματα των Θετικών Επιστημών στο Ηράκλειο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πολύ δυνατές σχολές στον τομέα των Θετικών Επιστημών. Σχολές που παραδοσιακά επιλέγουν οι φοιτητές τόσο για την ακαδημαϊκή τοςυ βαρύτητα όσο και για το δεδομένο ότι είναι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, γεγονός που εξυπηρετεί όσους δεν επιθυμούν να φύγουν από τον τόπο τους.

1.ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το τμήμα δεν έχει κατευθύνσεις.

 

Ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα: Απειροστικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία, Τοπολογία, Πιθανότητες, Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Αριθμών, Διδακτική Μαθηματικών, Δειγματοληψία, Θεωρία Συνόλων, Μαθηματική Φυσική, Βασική Άλγεβρα, Θεωρία Μέτρου, Γραμμικοί τελεστές, Δομές Δεδομένων

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Μαθηματικό Κρήτης προσφέρει Μ.Π.Σ.:

 1. Μαθηματικά και Εφαρμογές τους με κατευθύνσεις:

Θεωρητικά Μαθηματικά

Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογιστών

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές

Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

 1. Οπτική και Όραση (Διατμηματικό)
 2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το τμήμα χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του σε δύο κατευθύνσεις:

 

 1. Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών

 

 1. Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά μαθήματα του τμήματος είναι τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στους υπολογιστές, Γλώσσα Προφγραμματισμού, Γραμμική Άλγεβρα και Γραμμική Γεωμετρία, Πιθανότητες, Αριθμητική Ανάλυση, Κυματική Διάδοση, Μαθηματική Βιολογία, Κλασσική Μηχανική, Κβαντομηχανική, Οικονομετρία, Διεθνής Χρηματοδότηση, Αξιολόγιση Επενδύσεων, Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά, Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Θεωρία Παιγνίων κ.α.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» και με τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 3. Ανάλυση και Εφαρμογές

Οι απόφοιτοι του τμήματος, εκτός από το Μ.Π.Σ. του τμήματός τους, μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλα μεταπτυχιακά, σε όποιο αντικείμενο τους ενδιαφέρει. Κυρίως επιλέγονται μεταπτυχιακά στην πληροφορική, τα οικονομικά, τη διδακτική των μαθηματικών στην εκπαίδευση κ.ά.

 2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 1. Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική
 2. Ατομική, Μοριακή και Οπτική Φυσική,
 3. Εφαρμοσμένη Φυσική
 4. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
 5. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης.

 

Ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα: Μηχανική, Υπολογιστές, Στατιστική, Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού, Μικροηλεκτρονική, Οπτικοηλεκτρονική, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Βιοηλεκτρονική, Ανάλυση Κυκλωμάτων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Μαθηματική Φυσική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Φυσική Ημιαγωγών, Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών, Κβαντομηχανική, Κοσμική Ακτινοβολία, Υγειοφυσική Ιατρική Φυσική, Ατομική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Ανιχνευτές Στοιχειωδών Σωματιδίων

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

 1. Προχωρημένη Φυσική με ειδικεύσεις:

Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Εφαρμοσμένη Φυσική

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

 1. Φωτονική και Νανοηλεκτρονική
 2. Εγκέφαλος και Νους (Διατμηματικό)

3. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 1. Ανόργανη Χημεία

 

 1. Βιοχημεία

 

 1. Οργανική Χημεία

 

 1. Περιβαλλοντική και Αναλυτική Χημεία

 

 1. Φυσικοχημεία

 

Ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα:

Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Πειραματική Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία Περιβάλλοντος, Χημεία Τροφίμων, Ραδιοχημεία, Βιοχημεία, Προστασία από Διάβρωση, Χρώματα - Βερνίκια, Αμπελουργία, Χημεία Στερεάς Κατάστασης, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Οργανομεταλλική Χημεία, Προγραμματισμός, Ποιοτική - Ποσοτική Ανάλυση, Βιολογία, Οινολογία, Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία, Διδακτική της Χημείας κ.ά.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Χημείας Κρήτης προσφέρει Μ.Π.Σ.:

 1. Χημείας
 2. Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
 3. Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
 4. Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
 5. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (Διατμηματικό)

4. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:

 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα.
 • Υλικό (hardware).
 • Λογισμικό Συστημάτων (software).
 • Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική.
 • Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων.
 • Πληροφορική και Κοινωνία.

 

Ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα: Διακριτά Μαθηματικά, Ψηφιακή Σχεδίαση, Απειροστικός Λογισμός, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δομές Δεδομένων, Φυσική, Προγραμματισμός, Πιθανότητες, Οργάνωση Υπολογιστών, Θεωρία Υπολογισμού, Τεχνολογία Λογισμικού, Γλώσσες και Μεταφραστές, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Τεχνολογία Πολυμέσων, Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI,κ.α.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων.
 2. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες.
 3. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα.
 4. Πληροφοριακά Συστήματα.
 5. Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική.
 6. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων.
 7. Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία.
 8. Τεχνολογία Πολυμέσων.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ημέρες Καριέρας» το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 17:30 στο ξενοδοχείο Atlantis με εισηγητή τον Σύμβουλο Σταδιοδρομία και συγγραφέα του βιβλίου «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2018»,  κ. Σπύρο Μιχαλούλη.

 

Πιστοποιημένο Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου              

 

Σχόλια