Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τι να επιλέξω; Ανθρωπιστικές ή οικονομικές σπουδές;

Δυο κύκλοι σπουδών, δυο κόσμοι επαγγελμάτων, τόσο διαφορικοί! Ο μεν πρώτος, όσον αφορά το ενδιαφέρον των υποψηφίων, βαίνει μειούμενος, ενώ ο δεύτερος όλο και ενισχύεται. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται καλή γνώση των σχετικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους.

Όσον αφορά τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία προς έρευνα από τον υποψήφιο αποτελούν (α) η σχολή η οποία θα επιλέξει να εντάσσεται σε κάποιο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), και (β) η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος που διασφαλίζεται με το πτυχίο του. Αρκετές σχολές που ανήκουν σ' αυτό το επιστημονικό πεδίο οδηγούν τον υποψήφιο  στην ενασχόληση με την Εκπαίδευση. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές καλές επιλογές συνδυασμού του πρώτου  πτυχίου με κάποιο μεταπτυχιακό, ώστε να φτάσει στον τελικό επαγγελματικό του στόχο. Μερικές από τις σχολές με πολλές εναλλακτικές στην αγορά εργασίας από το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο είναι η Νομική, η Ψυχολογία, και  από τα χαμηλόβαθμα τμήματα, το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας.  

Όσον αφορά  τη Νομική, ας γνωρίζει ο υποψήφιος ότι πέρα από το Αστικό και το Ποινικό δίκαιο, μπορεί να εξειδικευθεί και σε δίκαια που δεν είναι τόσο γνωστά ακόμα, όπως το δίκαιο Πνευματικών Δικαιωμάτων, δίκαιο Αλλοδαπών και φυσικά το Φορολογικό Εναλλακτική πρόταση αποτελεί η ενασχόλησή του ως Νομικός Σύμβουλος σε εταιρείες, κάνοντας κάποιο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες εναλλακτικές επιλογές είναι λίγο ως πολύ γνωστές : δικαστικό σώμα, συμβολαιογραφεία, υποθηκοφυλακεία κλπ..

Συνεχίζοντας με τις σχολές της Ψυχολογίας, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει ότι, αν θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου, μπορεί να το κάνει μόνο από τα τέσσερα τμήματα Ψυχολογίας. Επίσης, πέρα από το να ανοίξει ένα δικό του γραφείο, μπορεί να απασχοληθεί και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις δηλαδή, συνδυάζοντας το πρώτο του πτυχίο μ' ένα μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ή στις Επικοινωνίες, ώστε να απασχοληθεί στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο τμήμα Μάρκετινγκ, σε κάποια εταιρεία. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να κινηθεί πιο εύκολα ο εισακτέος στην Ψυχολογία της Παντείου.

Όσον αφορά το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή. Οι απόφοιτοι εργάζονται ως κοινωνικοί λειτουργοί και δουλεύουν κυρίως με ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, φυλακισμένους, ορφανά παιδιά κλπ), έχουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να ασχοληθούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες ακόμα και να εξειδικευθούν στο τομέα της υγείας με κάποιο μεταπτυχιακό.

Όσον για τις Οικονομικές σπουδές στην Ελλάδα,  υπάρχουν τρία (3) καθαρά οικονομικά πανεπιστήμια . Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) που είναι γνωστό και με την προηγούμενη ονομασία του (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε γενικές γραμμές, αν ο υποψήφιος πρόκειται να επιλέξει μεταξύ δύο ίδιων τμημάτων (π.χ. οικονομικών επιστημών) που υπάρχουν σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη οικονομικό πανεπιστήμιο, τότε είναι προτιμότερο να επιλέγει το τμήμα του οικονομικού πανεπιστημίου. Το φάσμα των τμημάτων για οικονομικές σπουδές είναι μεγάλο με διαφορετικά προγράμματα σπουδών και μαθήματα.

Στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ο υποψήφιος τα δύο πρώτα χρόνια  παρακολουθεί μαθήματα από διαφορετικούς τομείς μιας επιχείρησης και, στο τρίτο έτος,  επιλέγει την κατεύθυνση που τον/την ενδιαφέρει. Η επιλογή που έχει να κάνει  μεταξύ των γενικών αυτών τμημάτων και των πιο εξειδικευμένων εξαρτάται από το πόσο σίγουρος είναι στα 17 του, ποιο συγκεκριμένο αντικείμενο του αρέσει. Δύσκολο! Αν ξέρει τι θέλει, τότε θα επιλέξει συγκεκριμένο τμήμα (π.χ. μάρκετινγκ, λογιστική κτλ). Αν, όμως, δεν είναι σίγουρος, τότε η πιο ασφαλής επιλογή είναι τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Το τμήμα Μάρκετινγκ έχει στόχο να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, επικεντρώνεται και στην επικοινωνία. Πρακτικά, επιλέγοντας το ο υποψήφιος το συγκεκριμένο τμήμα, μαθαίνει να μελετά και ν' αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ανάγκες των πελατών τους.

Τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης, ασχολούνται με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης (finance). Στόχοι των τμημάτων είναι η εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και η κατάρτιση επαγγελματιών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Τέλος, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των τμημάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών. Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, πρακτικά μαθήματα που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις, ενώ τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους περισσότερα θεωρητικά μαθήματα οικονομίας, οικονομικών σχέσεων και ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής κλπ.

«Αυτά κι άλλα πολλά …» στην μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου. Το Σάββατο 31 Μαρτίου, στις 17:30 στο ξενοδοχείο Atlantis Ηρακλείου διοργανώνονται και φέτος (για 17η χρονιά!) «Ημέρες Καριέρας», μια ανοικτή εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και τους γονείς τους. Εισηγητής θα είναι ο Κος Σπύρος Μιχαλούλης, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μ.Sc.), μέλος της Δ/νσης της εταιρίας συμβούλων σταδιοδρομίας Οrientum (www.orientum.gr, www.prosanatolismos.gr), κατεξοχήν αρμόδιος σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σπουδών και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Εκτός των άλλων, θα συζητηθούν όλα όσα αφορούν το Νέο Λύκειο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους μαθητές του Ηρακλείου το επιθυμούν (μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου), να περάσουν ΔΩΡΕΑΝ το test επαγγελματικού προσανατολισμού «Ariston Noisis Plus». Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο 2810 245 300.

Πηγή: Βιβλίο Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018

Σπύρος Μιχαλούλης, Νίκος Παυλάκος, Συγγραφείς του βιβλίου

«Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018», Εκδόσεις: Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

Σχόλια