Επαγγελματικός προσανατολισμός

Γιατί να επιλέξεις τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Γράφει ο Μανόλης Μαυράκης, Διευθυντής Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου Κρήτης

Έχουμε την τιμή ως φροντιστηριακή μονάδα στο Ηράκλειο, δέκα χρόνια πλέον,  να ανήκουμε στην οικογένεια των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό – φροντιστηριακό όμιλο στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μεγάλη οικογένεια πλέον, με 58 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα, 3 από τα οποία βρίσκονται στο νησί μας (Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα). Τα σημαντικότερα οφέλη από αυτή τη συνεργασία για μας  προκύπτουν από το σύστημα ποιότητας που διαθέτουν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς και διατρέχουν όλες τις παρεχόμενες  εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

 

 Συγκεκριμένα, διαθέτουμε σύστημα ποιότητας βασισμένο στο πρότυπο EN  ISO 9001 : 2008 αλλά και την ειδική για τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 : 2008. Και για τα δύο πρότυπα πιστοποιούμαστε (και ως μεμονωμένη φροντιστηριακή μονάδα) από το διεθνή φορέα TÜV HELLAS. Το σπουδαιότερο είναι ότι πιστοποιούμαστε όχι μόνο για την παροχή , αλλά κυρίως για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτές  δίδονται μόνο σε επιχειρήσεις που διακρίνονται για τις υψηλότατες προδιαγραφές  δομής και οργάνωσής τους. Σπανίζουν ομολογουμένως τέτοιες διακρίσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Ενδεικτικά θα αναφέρω χαρακτηριστικά της λειτουργίας και της δομής μας,   που συνιστούν όχι μόνο πρωτοποριακά αλλά και αποτελεσματικά μέσα για την επιτυχία του έργου  μας, το γνωστό πλέον «Σύστημα Πουκαμισάς».

 

Μάθημα στο τραπέζι

Καταρχάς, η διδασκαλία πραγματοποιείται γύρω από ένα οβάλ, ειδικά σχεδιασμένο, τραπέζι. Στην αίθουσα δεν υπάρχει ούτε πίνακας, ούτε θρανίο! Όλοι, καθηγητής και μαθητές, αισθάνονται σαν μια ομάδα με κοινό στόχο και όραμα. Σ΄ αυτές τις μικρές και ομοιογενείς (ως προς το επίπεδο των μαθητών) ομάδες, εξασφαλίζεται η αμεσότητα και συ¬νεπώς η δημιουργική και αδιάλειπτη συνεργασία καθηγητή - μαθητών. Το διδακτικό αντικείμενο γίνεται περισσότερο εύληπτο και η ατμόσφαιρα διατηρείται “ζωντανή”. Με τη μέ¬θοδο αυτή, αποκαλύπτονται ευκολότερα οι ιδιαίτερες κλίσεις αλλά και οι αδυναμίες του κάθε μαθητή. Η μοναδική αυτή εκπαιδευτική πρόταση, για την οποία  οι καθηγητές των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, είναι πράγματι πολύ αποτελεσματική.

 

 

Σύμβουλος Καθηγητής Τμήματος             

Ο «Σύμβουλος Καθηγητής Τμήματος» αποτελεί ένα θεσμό αποτελεσματικό στην υπηρεσία του κάθε μαθητή. Είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί συστηματικά και πολύ στενά την πορεία του μαθητή με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος που τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν αναπτύξει. Συνεργάζεται καθημερινά με τους καθηγητές του τμήματος, αναλύει στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών και παρακολουθεί την πορεία καθενός από τους μαθητές του. Η παρακολούθηση της πορείας του μαθητή ( μέσα από ειδικά «Τετράδια Εκπαιδευτικής Πορείας») επιτρέπει τη βελτίωση της επίδοσης και την επίτευξη των στόχων του, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων, όπως , πρόσθετα μαθήματα, ενισχυτικές ώρες κάλυψης κενών, υποστήριξη σε διαγωνίσματα σχολείου και άλλα. Αναλαμβάνει επίσης τη συστηματική ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών, γεγονός σημαντικό, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα στη συνδρομή τους.

 

Καινοτομία φύλλων εργασίας

Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργεια του μαθητή   και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης. Πριν από κάθε προσομοίωση εξετάσεων ο μαθητής εξασκείσαι σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία του στην ύλη του διαγωνίσματος.

 

Προσομοίωση εξετάσεων- Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στο σύνολο των φροντιστηρίων μας πραγματοποιούνται στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έως και 23 σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε κάθε τάξη. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής εξοικειώνεται με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς όλοι διαγωνίζονται, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα. Λίγες ημέρες μετά την επίδοση της βαθμολογίας στο μαθητή, εκείνος παραλαμβάνει τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πληροφορείται για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση, στο συγκεκριμένο διαγώνισμα, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή του με αυτή του συνόλου των μαθητών μας, σε όλη την Ελλάδα.

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή

Παρακολουθούμε συστηματικά την εκπαιδευτική   πορεία του μαθητή. Μέσω ειδικών διαγραμμάτων αποτυπώνουμε τη διαφορά των βαθμών του μαθητή από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε διαγώνισμα, παρακολουθώντας συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξής του. Ο Διευθυντής Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές του, μελετούν την εκπαιδευτική του πορεία και, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχεδιάζουν πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

 

Διαρκής Εκπαίδευση Καθηγητών

Πρωτοποριακή αλλά και σημαντική για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας έργου, είναι και η διοργάνωση και παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και συνελεύσεων  για  τους εκπαιδευτικούς μας (μέσω τηλεδιάσκεψης) , τα οποία έχουν  στόχο την επιμόρφω¬ση τους σε θέματα κυρίως διδακτικών προσεγγίσεων του γνωστικού τους αντικειμένου. Η σχεδίαση και διοργάνωση τους γίνεται από το Ακαδημαϊκό Τμήμα του Ομίλου στον Πειραιά, που απαρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και σπουδαίους επιστήμονες. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων αλλά και των συνελεύσεων ειδικότητας για κάθε μάθημα (περισσότερα από 60 σεμινάρια κάθε έτος) είναι στοχευμένο και καλά σχεδιασμένο.

 

Η καινοτομία, η οργάνωση και η διαρκής προσπάθεια για αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών ήταν και παραμένει στόχος όλων μας.

 

Σχόλια