Εκπαιδευτικά νέα

Αυτά είναι τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα για το 2019

Σε πανελλαδικό επίπεδο

Τα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο ειδικά μαθήματα δημοσιεύτηκαν στο σε ΦΕΚ (Β΄ 623/26-2-2019) η αριθ. Φ.253.1/26579/Α5/20-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει».

Η σχετική ανακοίνωση γίνεται προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018 – 2019 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εισαγωγή στο Τμήμα Περιβάλλοντος που ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα γίνεται χωρίς εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Επίσης, για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ειδικά και μόνο για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά»». Ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Αγγλικά».

To σχετικό ΦΕΚ σε μορφή pdf.

Σχόλια