Πανελλήνιες Εξετάσεις

Πανελλήνιες 2020: οι απαντήσεις στην Κοινωνιολογία

Απαντήσεις από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών, που εξετάζονται με το νέο σύστημα, εξετάζονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Είναι η πρώτη φορά που θα εξετάζεται το μάθημα της Κοινωνιολογίας με το νέο σύστημα. 

Δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Θέμα Α

Α1          α:  Λ           β:  Σ            γ:  Σ δ:  Λ           ε:  Σ

 Α2          i.  α            ii.  β

 

Θέμα B

B1. Σχολικό βιβλίο σελ 22 παράγραφος : Η σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης: «Ο Ε. Γκόφμαν μελέτησε την αλληλεπίδραση … ενέργειες που αποφεύγονται μπροστά στο κοινό»

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ 38, παράγραφος 2.2.1 Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών: «Άλλοτε πάλι η ανάπτυξη των κοινωνιών ταυτίζεται … αποτελεί μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινωνία»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Θέμα Γ

Γ1. Σχολικό βιβλίο σελ 148. Παράγραφος 7.3.4 Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά: « Για να δούμε τι είναι η εκλογική συμπεριφορά … τη νομιμοποίηση των οικονομικών μεταναστών ή την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των πολιτών» και σελ 152 σχολικού βιβλίου : παράγραφος 7.4. Πολιτική αλλοτρίωση, « Με τον όρο «πολιτική αλλοτρίωση» … βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στους διάφορους θεσμούς»

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελ 153, παράγραφος 7.4. Πολιτική αλλοτρίωση, « Οι ίδιοι αναλυτές συμπληρώνουν … επιδεικνύει μια ανοχή στην παρανομία και την ανομία (που για πολλούς σημαίνει συνενοχή)»

Γ3. Σχολικό βιβλίο σελ 154, παράγραφος 7.4. Πολιτική αλλοτρίωση: «Πώς αντιμετωπίζεται η πολιτική αλλοτρίωση; Και εδώ οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι συλλογικές … Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η εξουσία και κατοχυρώνεται στην πράξη η αντιπροσωπευτική δημοκρατία»

Θέμα Δ

Δ1. Σχολικό βιβλίο σελ 20. Η ενότητα του Μ. Βέμπερ: «Θεώρησε τον εξορθολογισμό ως ένα κλειδί που μας επιτρέπει να δούμε τη μετάβαση από την προβιομηχανική στην καπιταλιστική βιομηχανική κοινωνία… καθώς και των παραδοσιακών τρόπων προσανατολισμού της δράσης των ανθρώπων που κυριαρχούσαν στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες» και σχολικό βιβλίο σελ 19, η ενότητα του  Ε. Ντυρκέμ, «Οι προβιομηχανικές κοινωνίες στηρίζονταν σε αυτό που ο Ντυρκέμ ονόμασε μηχανική αλληλεγγύη … και στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών»

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελ 134, παράγραφος 7.1. Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση - Θεωρητική προσέγγιση, «Η δημιουργία του κράτους είναι μια διαδικασία συνεχούς ορθολογικοποίησης, …

  • προσδιορισμός μιας εμφανούς ιεραρχίας αρμοδιοτήτων»

Δ3. Σχολικό βιβλίο σελ 61, παράγραφος 3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης, από την ενότητα Θρησκεία, «  Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ (Ε. Durkheim, 1858-1917), η θρησκεία αποτελεί προβολή και θεοποίηση της ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας …μεταξύ των μελών της και ενώνει τους ομοθρήσκους» και σελ. 61 «Σύμφωνα με τη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία … η θρησκεία αποτελεί επίσης σημαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι των αντιφάσεων της ζωής.»

 

 

Δείτε τα θέματα της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΔΩ 

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Πανελλήνιες

Σχόλια