Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ρύθμιση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαθητών Εσπερινών Λυκείων

Δείτε ποιούς αφορά

Η εν λόγω  ρύθμιση βρίσκεται στο ΦΕΚ Α' 32/20

Στο άρθρο 19 έγινε τροποποίηση του N. 4547/2018 ως εξής:

- Μαθητές που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α' τάξη ημερήσιου Λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β' και Γ' τάξεις εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ).

Δείτε αναλυτικά εδώ

Σχόλια