Πανελλήνιες Εξετάσεις

«Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Κρήτης (Μέρος Β)»

Θετικές, Τεχνολογικές και Οικονομικές Σπουδές. Μαθηματικό, Φυσικό, Χημικό και Βιολογικό στο Ηράκλειο. Πολυτεχνείο στα Χανιά.

Οικονομικές σπουδές στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Επιλογές με κύρος και επαγγελματικές προοπτικές.

Ποιότητα σπουδών, κατευθύνσεις, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά δικαιώματα εναλλακτικές καριέρες κ.λπ.

Σχόλια