Χρηματιστήριο

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών δύο εταιρειών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των  εταιριών: "ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε" και "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε", από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2012, διότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιριών, δε μπόρεσαν να δημοσιεύσουν εμπρόθεσμα την οικονομική έκθεση της περιόδου από 1η Ιανουαρίου ως 30 Ιουνίου 2012. Οι ανακοινώσεις των εταιριών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σχόλια