Οικονομία Ελλάδα

Κ. Χριστοδούλου, CEO Πειραιώς Factoring: Η νέα πραγματικότητα του e-factoring δημιουργεί ευκαιρίες για εξαγωγείς

Οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά τους μήνες της πανδημίας;

Στις δυνατότητες που δίνουν οι διαδικασίες του factoring στις εξαγωγικές επιχειρήσεις αναφέρεται σε συνέντευξη του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Factoring Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο οποίος παράλληλα αναφέρεται στις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά τους μήνες της πανδημίας

Κύριε Χριστοδούλου, ποιά ήταν η συνεισφορά του κλάδου του Factoring κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης;

Οι εταιρίες Factoring στην Ελλάδα παραμείναμε πολύ κοντά στους πελάτες μας και υποστηρίξαμε αποτελεσματικά τις έκτακτες ανάγκες χρηματοδότησης που προέκυψαν λόγω των αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αποδείξαμε δηλαδή, ότι αποτελούμε σταθερό πυλώνα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων:

  • Διευκολύναμε την παράταση των πιστώσεων για τις πληρωμές των πληγέντων οφειλετών συμπληρωματικά των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τις αναστολές των επιταγών, στηρίζοντας την ελληνική αγορά. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτές τις ενέργειες σαν «άτυπα μορατόρια».
  • Βοηθήσαμε ώστε να συνεχιστεί η κανονικότητα στην ασφαλιστική κάλυψη και να αποκατασταθεί η διασυνοριακή εμπορική εμπιστοσύνη. Σε συνεργασία με ανταποκριτές πράκτορες και ασφαλιστές, παρατείναμε τις πιστώσεις, ενώ παράλληλα διευκολύναμε εταιρείες στην ανεύρεση νέων προμηθευτών για τις εισαγωγές τους, δεδομένου ότι κάποιοι από τους υφιστάμενους προμηθευτές λόγω των lockdown είχαν διακόψει τις πωλήσεις τους.
  • Καλύψαμε τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης λόγω αυξήσεων τιμών σε πρώτες ύλες, ναύλους κλπ.
  • Διατηρήσαμε, και όπου χρειάστηκε, διευρύναμε τα όρια χρηματοδότησης πελατών και αγοραστών, είτε λόγω παρατεταμένων πιστώσεων, είτε λόγω αύξησης μεγεθών, όπως για παράδειγμα στους κλάδους των τροφίμων και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ποιός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Factoring στην μετα-covid εποχή;

Η πανδημία δημιούργησε ή και ενίσχυσε εναλλακτικά μοντέλα αγορών, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των καταναλωτών στα σημεία πώλησης. Παράλληλα, επιτάχυνε τον βαθμό ψηφιοποίησης των εταιρειών Factoring με αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, γεγονός το οποίο επέφερε περαιτέρω βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών τους. Αρκετές από τις καινοτομίες που εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικότερα του lockdown θα παραμείνουν και στη μετά-covid εποχή. Το e-factoring θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα.  

Στην ευαίσθητη διαδικασία των εξαγωγών από ελληνικές επιχειρήσεις πώς εξυπηρετεί το Factoring;

Τα νέα δεδομένα στο οικονομικό περιβάλλον, πέρα από τα προβλήματα, έχουν δημιουργήσει και πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των γραμμών εφοδιασμού από μακρινούς προορισμούς θα έχει ως συνέπεια τη μεταφορά μέρους της παραγωγής σε εγγύτερους προορισμούς στην Ευρώπη.

Το Factoring αποτελεί το εξειδικευμένο εργαλείο για την υποστήριξη αυτής της τάσης, η οποία θα εξελιχθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια και η χώρα μας οφείλει να την εκμεταλλευτεί.

Στην μετά – covid εποχή, ο κλάδος του factoring είναι έτοιμος να χρηματοδοτήσει το σύνολο της ελληνικών εταιρειών και δη των εξαγωγικών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Ως Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς διαθέτουμε ειδικό πακέτο προχρηματοδότησης εξαγωγών και προεξόφλησης απαιτήσεων. Δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς προ-χρηματοδοτεί την εξαγωγική επιχείρηση για την προετοιμασία της παραγγελίας και η Πειραιώς Factoring στη συνέχεια προεξοφλεί τα τιμολόγια μόλις εκδοθούν, με κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Με την είσπραξη της απαίτησης στην προβλεπόμενη ημερομηνία κλείνει ο συναλλακτικός κύκλος.

Σε στρατηγικό επίπεδο με ποιόν τρόπο το Factoring στηρίζει μια εξαγωγική επιχείρηση;

Μέσω του εξαγωγικού factoring οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πλήρη εικόνα για να εκτιμήσουν και να αποφασίσουν να επεκταθούν, με ασφαλή τρόπο, σε νέες αγορές και σε νέο διεθνές πελατολόγιο. Το ίδιο επιτυγχάνεται μέσω της κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου και στην εγχώρια αγορά. Ο Έλληνας εξαγωγέας μπορεί να πραγματοποιήσει πωλήσεις με όρους ανοιχτής πίστωσης χωρίς τραπεζική εγγύηση. Το factoring αποτελεί μία αυτοεξυπηρετούμενη μορφή χρηματοδότησης. Και είναι πολύ σημαντικό ότι χρηματοδοτεί ροές, δεν δημιουργεί συνθήκες υπερδανεισμού. Αντίθετα βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού μιας επιχείρησης.

Το Factoring χωρίς αναγωγή ενισχύει  την εικόνα του ισολογισμού, καθώς δεν εμφανίζεται σαν υποχρέωση στο παθητικό, συνεπώς βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

 Η Πειραιώς Factoring στοχεύει να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδοτήσεων που αφορούν το εξαγωγικό Factoring, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για έως 100% ασφάλιση του κινδύνου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί την απαραίτητη γέφυρα για τη διευκόλυνση χορήγησης από την μητρική Τράπεζα Πειραιώς των άλλων απαραίτητων γραμμών χρηματοδότησης μιας επιχείρησης.

Εξαγωγικό Factoring, ιδιωτική ασφάλιση πιστώσεων και ΟΑΕΠ. Συγκλίνουσες ή ανταγωνιστικές πορείες;

Οι πορείες και των τριών αυτών πυλώνων αλληλοσυμπληρώνονται. Kαι οι τρείς πυλώνες προσφέρουν το ίδιο όφελος, ήτοι την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για τους ‘Έλληνες εξαγωγείς. Πρόκειται για συμπληρωματικές υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό όταν αντιμετωπίζουμε ειδικές συνθήκες. Ωστόσο, μέσω και των τριών επιτυγχάνεται η κάλυψη εταιρειών σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος.

Η ανάληψη κινδύνου έως  100% και οι υπηρεσίες είσπραξης και πληροφόρησης έναντι των οφειλετών δημιουργούν ένα πακέτο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενες αξίας για τους πελάτες μας.

Ποιές είναι οι προκλήσεις του κλάδου για την επόμενη πενταετία και ποιά είναι τα σημεία στα οποία οι ελληνικές εταιρείες Factoring πρέπει να επικεντρωθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων;              

Οι προκλήσεις του κλάδου είναι συνυφασμένες με τις προκλήσεις της χώρας και του επιχειρείν. Οι εταιρείες Factoring θα συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος χρηματοδοτώντας την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία του πελάτη μας.

Με αυτά τα δεδομένα, σημείο – κλειδί είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που θα επηρεάσει θετικά τον κλάδο μας. θα περιορίσει τη χρήση των φυσικών αρχείων, βελτιώνοντας το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία αποστολής τιμολογίων και καρτελών, αλλά και την υπογραφή συμβατικών εγγράφων εξ αποστάσεως

Τα φορολογικά στοιχεία  θα διακινούνται και θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, θα αποθηκεύονται και θα είναι εύκολα προσβάσιμα. Έτσι θα μειωθούν τα πλαστά τιμολόγια και οι απάτες, θα μειωθεί ο  χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών και θα μειωθεί το κόστος των υπηρεσιών.

Αισθανόμαστε επιτακτική την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών και λειτουργία εξ αποστάσεως, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα  ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκομένων. Πολλά από αυτά ήδη συμβαίνουν, αλλά θα εξελιχθούν περαιτέρω.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, την επόμενη πενταετία, θα δημιουργήσει μεγάλες υπεραξίες και πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που θα προκύψουν ως παράγωγο των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν. Και εδώ το Factoring θα προσφέρει λύσεις ρευστότητας συνδυαστικά με τα επενδυτικά κεφάλαια.

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή υπηρεσιών Factoring;

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ποιότητα των απαιτήσεων. Η πρωτογενής πηγή αποπληρωμής για μια εταιρεία Factoring είναι η είσπραξη των απαιτήσεων από τον οφειλέτη – αγοραστή. Ως εκ τούτου, ακόμα και μία επιχείρηση με αδύναμα οικονομικά στοιχεία ή χωρίς άλλη μορφή εξασφαλίσεων, δύναται να αντλήσει μέσω Factoring την απαιτούμενη ρευστότητα για την εξυπηρέτηση του συναλλακτικού της κυκλώματος, εάν διαθέτει φερέγγυο πελατολόγιο.

Από εκεί και πέρα αξιολογούμε το επίπεδο του κύκλου εργασιών, με την έννοια της δυναμικής ανάπτυξης, την επαναληπτικότητα στις τιμολογήσεις, τη διασπορά του πελατολογίου και την ύπαρξη οργανωμένων λογιστηρίων των οφειλετών, προκειμένου να τηρούνται οι προσυμφωνημένοι όροι πίστωσης.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια