Οικονομία Ελλάδα

Επιστροφή φόρου... μετά την εξόφληση

Πως θα καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους

Τα δημόσια οικονομικά στην εποχή του κορωνοϊού είναι... εξίσωση με πολλούς αγνώστους και η φορολογική διοίκηση προσέχει για να έχει. Διευκρινίζει λοιπόν ότι οι φορολογούμενοι θα λάβουν τυχόν επιστροφή φόρου (εφόσον τη δικαιούνται) μόνο εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στο Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο πλαίσιο για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου προβλέπει ότι, πριν καταβληθεί το ποσό της επιστροφής, πρώτα θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος χρωστά στο Δημόσιο ή και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα:

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Π.), που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, και εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, κατά περίπτωση.

- Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου, εκδίδει φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.

- Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

- Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/μερών συμφώνου συμβίωσης δε συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

- Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωση καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της ΔΟΥ του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ΔΟΥ λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους τη ΔΟΥ του υπόχρεου συζύγου.

- Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, διεξάγονται διασταυρώσεις στο αρχείο του TAXISnet, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι της επιστροφής είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή εάν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

- Αρχικά, η ΔΑΦΕ της ΓΔΗΛΕΔ πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για το αν οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου είναι φορολογικά ενήμεροι. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του N. 4174/2013 και του N.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε ΟΚΑ. Εν συνεχεία διενεργείται από τη ΔΟΥ η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Εφόσον ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, η ΔΑΦΕ ενημερώνεται για τις οφειλές στους ΟΚΑ από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

- Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους ΟΚΑ, τότε η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους ΟΚΑ. Εν συνεχεία διενεργείται από τη ΔΟΥ η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η ΔΑΦΕ προβαίνει στην ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ. Για την εξόφληση των εν λόγω ΑΦΕΚ εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Τα ποσά των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία συμψηφίζονται με τον επιστρεφόμενο φόρο, καταγράφονται σε συγκεντρωτική κατάσταση που εκδίδεται από τη ΓΔΗΛΕΔ και περιλαμβάνει:

* το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται,

* τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ),

* το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ),

* το επιστρεφόμενο ποσό κατά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ),

* τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και

* την υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΔΗΛΕΔ ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Επίσης, και φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου. Αν το ζευγάρι έχει κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τότε αυτός μπορεί να δηλωθεί κι από τους δύο.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια