Οικονομία Ελλάδα

Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς: Έρχονται 36.500 προσλήψεις στο Δημόσιο

Ποια τα κριτήρια επιλογής

36.500 άνεργοι θα καλύψουν θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων

«Βροχή» αναμένονται να πέσουν οι αιτήσεις και εδώ στην Κρήτη για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που θα ξεκινήσει μέσα στο προσεχές δεκαπενθήμερο και αφορά στην απασχόληση 36.500 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

Μετά από αρκετή αναμονή, οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, και Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται πλέον η σχετική προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους, με στόχο οι επιτυχόντες που θα προκύψουν στον διαγωνισμό να τοποθετηθούν στα πόστα εργασίας τους μέσα στον Μάιο.

Η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται με αγωνία από χιλιάδες άνεργους συνανθρώπους μας σε όλη τη χώρα, όπως και εδώ στην Κρήτη, όπου οι θέσεις απασχόλησης αναμένεται να ξεπεράσουν τις 2.000.

Η υποβολή των αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει γύρω στις 20 Μαρτίου και αναμένεται να διαρκέσει περί τις 15 ημέρες. Στη συνέχεια, θα καταρτιστεί ο προσωρινός πίνακας ωφελουμένων, περίπου στα τέλη Απριλίου, ενώ στις αρχές Μαΐου να αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας ωφελουμένων. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει κάποια εμπλοκή, η τοποθέτηση των ωφελουμένων στους φορείς θα γίνει μέσα στον Μάιο.

Στον ΟΑΕΔ αναμένουν πολύ υψηλά επίπεδα συμμετοχής, αφενός γιατί το νέο αυτό Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει περισσότερες θέσεις συγκριτικά με το προηγούμενο και αφετέρου γιατί είναι πολύ πιθανόν να είναι το τελευταίο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με πανελλαδική εμβέλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα-ωφελουμένου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι θα ασφαλίζονται για 25 ημέρες και δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος, ενώ θα έχουν ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:

α) Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) Μακροχρόνια άνεργοι,

δ) Πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) Ηλικίας άνω των 29 ετών,

στ) ΑμεΑ και

ζ) Δικαιούχοι “Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας τού/τής συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ. Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

δ. Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

- Ατομικό 0-3.500 ευρώ και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ: 30 μόρια.

- Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ και οικογενειακό από 7.001 έως 10.000: 25 μόρια.

- Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ: 20 μόρια.

- Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ και οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ: 10 μόρια.

ε. Ηλικία: από 15 μόρια για τους νέους 18 έως 29 ετών έως και 45 μόρια για τους 55 ετών και άνω.

στ. Δέκα μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

ζ. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια.

θ. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα την προηγούμενη περίοδο: 20 μόρια.

ια. Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου: 20 μόρια.

Οι ειδικότητες

Ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας

Όσον αφορά τις ειδικότητες, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και η καθαριότητα.
  • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
  • Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
  • Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.
  • Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου.
  • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
  • Πρόληψη φυσικών καταστροφών.
  • Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
  • Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια