Οικονομία Ελλάδα

Μείωση εισφοράς για τους νέους - Πότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει επιστροφή

Μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης σε 6,66% (από 13,33% που ήταν μέχρι το τέλος του 2018) ορίζει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Το μέτρο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και αφορά όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας και του ύψους των αποδοχών τους.

Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, που υπολογίζεται σε 43,29 ευρώ/εργαζόμενο και αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ και την αναπροσαρμογή του στα 650 ευρώ.

 

Πότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει επιστροφή εισφορών

Αν ο εργοδότης καταβάλλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που ήδη απασχολεί και πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς από 1/1/2019, στην περίπτωση που η πρόσληψη έχει προηγηθεί της έναρξης του προγράμματος.

Για να γίνει αυτή η διαδικασία της επιστροφής εισφορών ή του συμψηφισμού τους, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αλλά χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης κατά 6,66%, να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών του ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ (ΔΜΣΑ).

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών προσδιορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και μέχρι τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας.

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
  3. Εις βάρος των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να μην έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους).

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια