Οικονομία Ελλάδα

Οι οφειλέτες «ανασαίνουν» με τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες μπορούν πλέον να «αναπνεύσουν»!

Η εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής προς επικύρωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για τους οφειλέτες τόσο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και προς τη φορολογική διοίκηση σηματοδοτεί τη λύση του “γόρδιου δεσμού” για πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες, που μπορούν πλέον να “αναπνεύσουν”.

Ιδιαίτερα εκείνοι (περίπου 1,2 εκατ. εξ αυτών) που έχουν σε βάρος τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και βλέπουν ότι μπαίνει στους λογαριασμούς τους πάνω από το ακατάσχετο όριο να οδεύει στα... ταμεία της εφορίας των ασφαλιστικών φορέων.

Την εισήγηση εκ μέρους της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, ανέλαβε χθες ο βουλευτής Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης.

Όπως ανέφερε, στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να υπαχθούν:

  • Οι οφειλέτες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους,
  • Οι ιδιώτες που είχαν οποιαδήποτε συναλλαγή με το ΙΚΑ και προέκυψαν οφειλές, είτε λόγω οικοδομοτεχνικών έργων, είτε από καταλογισμό συντάξεων,
  • Εργοδοτικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων,
  • Οι υπό συνταξιοδότηση οφειλέτες, κυρίως μη μισθωτοί απασχολούμενοι, δηλαδή αγρότες και επαγγελματίες, οι οποίοι, παρόλο που πλέον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εντούτοις αδυνατούν να λάβουν τη σύνταξή τους, καθώς οφείλουν μεγάλα ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ειδικά για ασφαλισμένους ΟΓΑ, που συμπληρώνουν το 67ο έτος μέχρι 31/12/2019, το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των 6.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα υπάγεται το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018.

Για τους μη μισθωτούς προβλέπεται επανυπολογισμός κύριας οφειλή που δημιουργήθηκε από 1/1/2002 έως και 31/12/2016, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.

Επί του ως άνω επανυπολογιζόμενου ποσού επανυπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της κύριας οφειλής.

Θα υπάρξει έκπτωση 85% επί του συνόλου των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, είτε επανυπολογίζονται είτε όχι.

Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Για τον ΟΓΑ, προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν οφειλές, που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Θα υπάρξει έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η επανυπολογιζόμενη οφειλή αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης αυτό των τριάντα (30) ευρώ.

Και εφόσον όλες αυτές οι κατηγορίες υπαχθούν και πληρούν τους όρους της ρύθμισης, θα μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και να αναστέλλονται ποινικές διώξεις και μέτρα εκτέλεσης εις βάρος τους.

Αναφορικά με το σύστημα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία θα ισχύσουν τα εξής:

- Για τα φυσικά πρόσωπα:

* Η ρύθμιση θα εκτείνεται έως και τις 120 δόσεις βάσει της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

* Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το σύνολο των πολιτών και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2018.

* Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις, με περιορισμό την ελάχιστη των 30 ευρώ.

* Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του.

* Προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

* Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

* Προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.

* Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

* Βασικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ για οφειλέτες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ δε θα επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

- Για νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

* Εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.

* Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ.), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 18 δόσεις.

* Για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος κληρονομιάς) ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 30 δόσεις.

* Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2018.

* Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

* Προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό (18 ή 30, ανά περίπτωση).

- Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των νομικών αυτών προσώπων.

Επιπλέον, εισάγεται ένα σύστημα ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

«Θα ξαναδώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα, όπως είχαμε κάνει και με τον Νόμο 4483/2017, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών», τόνισε ο κ. Βαρδάκης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε επίσης ότι «με τις διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα των αναγκαστικών μέτρων που έχουν ξεκινήσει σε βάρος των οφειλετών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα και σε πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου».

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια