Οικονομία Ελλάδα

Τι λέει η αγορά για τα νέα μέτρα - «Καλή αλλά λίγη» η επιδότηση

«Καλή αλλά λίγη» ήταν η εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς

«Λίγη» διότι αφορά μόνο στους νέους μισθωτούς έως 29 ετών (με πλήρη απασχόληση) που είναι λιγότεροι από το 1/6 του συνόλου των μισθωτών. Επίσης και η μετάθεση της ρύθμισης για το 2020 είναι ένα θέμα, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς.

Επίσης, με δεδομένο ότι εξακολουθεί το συνολικό πακέτο των εξαγγελθέντων μέτρων, μαζί και η χρηματοδότηση, να προκαλεί τις ενστάσεις των Θεσμών, δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο κάποια από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2020 να “θυσιαστούν”. Και κύκλοι της αγοράς φοβούνται ότι ένα απ' αυτά μπορεί να είναι το μέτρο της επιδότησης των εισφορών, καθώς επιβαρύνει επιπλέον τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ακόμα και αν δεν απορριφθεί από τους Θεσμούς ή δεν εφαρμοστεί από την επόμενη κυβέρνηση, η μείωση - μέσω κρατικής επιδότησης - των ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνει τρεις ρήτρες αποκλεισμού της μεγάλης πλειονότητας των μισθωτών.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση αυτή αφορά μόνο τους νέους έως 29 ετών, που αποτελούν μόλις το 15% συνόλου μισθωτών. Έτσι, αποκλείονται όλες οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες των εργαζομένων άνω των 29 ετών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 85%.

Παράλληλα, η εν λόγω επιδότηση, η οποία οδηγεί σε μείωση των εισφορών που καταβάλλουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι, προβλέπεται αποκλειστικά για τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (8ωρο/5νθήμερο) και όχι τις συμβάσεις μερικής (4ωρο, 6ωρο/5νθήμερο) ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Επίσης, η μείωση αυτή προβλέπεται αποκλειστικά για τις εισφορές κύριας ασφάλισης και όχι για τις εισφορές υγείας, επικουρικού, εφάπαξ και ανεργίας, οι οποίες θα παραμείνουν το 2020 στο σημερινό υψηλό για τις επιχειρήσεις επίπεδο.

 

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση εξήγγειλε, και μάλιστα για το επόμενο έτος και όχι από φέτος, τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

* Επιδότηση εισφορών έως 25 έτη

Επιδότηση 80% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών υπέρ της κύριας ασφάλισης για τους νέους μισθωτούς έως 25 ετών, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Αυτό σημαίνει πως από 1/1/2020:

- Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πέσουν στο 2,66%, έναντι του 13,33%. Έτσι, οι εργοδότες θα γλιτώσουν ποσοστό 10,67% από εισφορές.

Για παράδειγμα, για μικτό μισθό 650 ευρώ οι εργοδότες θα γλιτώσουν 69,3 ευρώ/μήνα ή 832 ευρώ ετησίως, καθώς θα καταβάλλουν 17,2 ευρώ/μήνα, αντί για 86,6 ευρώ.

- Οι εργατικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ θα πέσουν στο 1,33% την 1η/1/2020, έναντι 6,66% που θα είναι έως 31/12/2019. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση 5,33% στις καθαρές αμοιβές τους. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μισθό 650 ευρώ θα δει αύξηση στον καθαρό μισθό ύψους 34,6 ευρώ/μήνα και 415,7 ευρώ ετησίως.

Συνολικά, λόγω της εξαγγελθείσας επιδότησης, οι εισφορές κύριας ασφάλισης (εργοδοτικές και εργατικές) θα πέσουν στο 4%, έναντι 20%.

Οι άλλες ασφαλιστικές κρατήσεις, οι οποίες καταβάλλονται από εργοδότες και εργαζομένους επί του μικτού μισθού των δεύτερων, θα μείνουν ως έχουν το 2020 (6,9% για την υγεία, 7% για το επικουρικό και 7% για την ανεργία).

Έτσι, το σύνολο των εισφορών (ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ) για τους νέους έως 25 ετών θα πέσει στο 25% το 2020, έναντι 41% το 2019.

* Επιδότηση εισφορών έως 29 έτη

Επιδότηση 25% των εργοδοτικών και ταυτόχρονα των εργατικών εισφορών υπέρ της κύριας ασφάλισης για τους νέους μισθωτούς από 25 έως 29 ετών, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Για τη δεύτερη αυτή ηλικιακή κατηγορία, από 1/1/2020:

- Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πέσουν στο 9,99%, έναντι του 13,33%. Δηλαδή, οι εργοδότες θα γλιτώσουν ποσά που αντιστοιχούν στο 3,34% του μικτού μισθού που δίδουν.

Για παράδειγμα, για μικτό μισθό 650 ευρώ οι εργοδότες θα γλιτώσουν 21,7 ευρώ/μήνα και 260 ευρώ ετησίως (καθώς θα καταβάλλουν 64,3 ευρώ/μήνα, έναντι 86,4 ευρώ/μήνα).

- Οι εργατικές εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ θα πέσουν στο 4,99%, έναντι του 6,66%. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση του καθαρού μισθού ύψους 1,67%.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μισθό 650 ευρώ θα δει αύξηση 10,8 ευρώ/μήνα ή 129,6 ευρώ ετησίως, καθώς θα λάβει καθαρές αμοιβές 556,8 ευρώ, έναντι 546 ευρώ.

Σε αυτήν την κατηγορία, οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πέσουν σχεδόν στο 15% το 2019, έναντι 20% το 2020.

Οι υπόλοιπες εισφορές, οι οποίες επιβάλλονται από εργοδότες και εργαζομένους επί του μικτού μισθού των εργαζομένων, θα μείνουν ως έχουν το 2020 (6,9% για την υγεία, 7% για το επικουρικό και 7% για την ανεργία). Συνολικά, οι εισφορές (ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ) για τους 25-29 ετών θα πέσουν το 2020 στο 35%, έναντι 41% το 2019.

 

 

 

 

Σχόλια