Οικονομία Ελλάδα

Υπάρχει και αυτή η Megaplast!

Η Megaplast της Κοινωνικής Ευθύνης & Συνεισφοράς!

Όλοι οι άνθρωποι στην Megaplast παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη που σημειώνει η εταιρία τα τελευταία χρόνια, δίνουν μεγάλη σημασία στη βελτίωση της ποιότητας των συνανθρώπων μας.

Έτσι έχουν προχωρήσει σε μια σειρά Δράσεων για την Κοινωνική Συνεισφορά στην Κρήτη με άμεσο στόχο να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βελτίωση αυτή:

Σχόλια