Οικονομία Ελλάδα

Πως θα υπολογίσετε το Δώρο Χριστουγέννων

Ποιοι το δικαιούνται και πως θα το υπολογίσετε

Το δώρο Χριστουγέννων αποτελεί «ανάσα» για χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων ξεκινάει από την 1η Μάϊου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι το δικαιούνται;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Πως θα το υπολογίσετε;

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή εάν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο με μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Μπείτε ΕΔΩ για να υπολογίσετε αυτόματα το δώρο Χριστουγέννων σας.

Σχόλια