Οικονομία Ελλάδα

Μεγάλη χαμένη η Ελλάδα από την προτεινόμενη ΚΑΠ

Πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα (από τις άμεσες ενισχύσεις και τα αγροτικά προγράμματα) θα λάβει η Ελλάδα μέσα από τη νέα ΚΑΠ 2021-2027, σε σύγκριση με τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015, αν περάσουν τελικά οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σύμφωνα με τις αναλύσεις της αγροτικής ιστοσελίδας Agro 24).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τιμές του 2015, ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. (πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) της περιόδου 2014-2020 έδινε στην Ελλάδα συνολικά 19,526 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ, ενώ σύμφωνα με τις τιμές του 2018, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 δίνουν μόλις 16,229 ευρώ!

Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα πρόταση της Κομισιόν δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για την Κοινή Αγροτική Πολιτικής (ΚΑΠ). Επίσης, τα κράτη θα πρέπει να δεσμεύουν τουλάχιστον το 2% του κονδυλίου τους για άμεσες ενισχύσεις (πρώτο πυλώνα) ειδικά για τη στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών.

Το μέτρο αυτό θα συμπληρώνεται από χρηματοδοτική στήριξη για αγροτική ανάπτυξη και διάφορα μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη και τη μεταβίβαση της γης. Ακόμη, οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ πρώτου πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) και δεύτερου πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) έως και το 15% των κονδυλίων της ΚΑΠ που τους αναλογούν.

Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 365 δισ. ευρώ (5% μειωμένος σε σχέση με την περίοδο 2014-2020).

 

Η Ελλάδα με συμμάχους

Εξάλλου, κοινή υπουργική δήλωση για τη νέα ΚΑΠ υπέγραψαν η Ελλάδα με την Ισπανία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο κ. Κασίμης, γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, στην έδρα του ισπανικού υπουργείου Γεωργίας και Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες πέντε χώρες, συμφώνησε στα εξής έντεκα σημεία:

- Να τονιστεί ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στην ανάδειξη της Ε.Ε. σε ένα από τα βασικότερα κέντρα παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως.

- Να αναγνωριστεί το γεγονός ότι το “άνοιγμα” του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα σε νέες αγορές σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες εκτίθενται περισσότερο στη μεταβλητότητα των παγκόσμιων τιμών των προϊόντων.

- Να τονιστεί ότι η ΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να είναι προσανατολισμένη στις αγορές, αλλά να ληφθεί παράλληλα σοβαρά υπόψη ότι η στήριξη της γεωργίας της Ε.Ε. συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μεταβλητότητας των τιμών των προϊόντων ή άλλων ζημιογόνων παραγόντων στο αγροτικό εισόδημα των αγροτών.

- Να αναγνωριστεί ότι οι μηχανισμοί από τους οποίους διέπεται η ΚΑΠ επηρεάζουν άμεσα το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συνεχίζει να είναι το χαμηλότερο σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΠ είναι το πρώτο “δίχτυ ασφαλείας” για τους αγρότες.

- Να τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά στο περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και της υγείας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των νέων μέτρων στην ΚΑΠ.

- Να αναγνωριστεί ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητος για να υποστηριχτεί αυτή η αναγκαία μεταστροφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε γενιά.

- Να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη της εξασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών και της επίτευξης δίκαιης ισορροπίας μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει από τη μια τα κοινά εργαλεία και στόχους της ΚΑΠ, και από την άλλη τη δυνατότητα ευελιξίας στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

- Να επισημανθεί ότι η ΚΑΠ επιτρέπει τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, θα παραμείνει “ζωντανή” η ύπαιθρος, όπως και μειονεκτικές περιοχές (π.χ. νησιά), στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

- Να εκφραστεί η βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η Κομισιόν πρότεινε για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 μείωση του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ.

- Να υπενθυμιστεί ότι η μείωση αυτή και στους δύο πυλώνες δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων, για τα εισοδήματα των αγροτών και για την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πληθυσμού για μια υγιή, βιώσιμη και προσιτή διατροφή.

- Να ζητηθεί η αύξηση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ στο τρέχον επίπεδο της Ε.Ε.- “27”, με στόχο να ανταποκριθεί η Ε.Ε. στους στόχους που έχει θέσει για την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία και την κλιματική αλλαγή.

Η αντίδραση της Ν.Δ.

«Αναγκαία όσο ποτέ μια σοβαρή κυβέρνηση»

Σκληρή ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε η τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με τις προκλήσεις των σχεδίων κανονισμών για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με δεδομένο ότι οι σημερινές προτάσεις αποτελούν το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής, που θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση, ο ρόλος μιας σοβαρής και στιβαρής κυβέρνησης είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.

Ο κ. Αποστόλου και η κυβέρνησή του, που έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαπραγμάτευσης, οφείλει να εγκαταλείψει τη χαλαρή και ράθυμη στάση που επέδειξε από την αρχή των συζητήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου απαιτούν συστηματική και μεθοδική δουλειά, προετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού και του μηχανισμού του υπουργείου, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση του εισοδήματος των Ελλήνων γεωργών».

 

 

Σχόλια