Οικονομία Ελλάδα

Υπόσχονται μείωση φόρων

Στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, με χρηματοδότηση μέσω της μείωσης φοροδιαφυγής, υπόσχεται γι’ άλλη μια φορά η κυβέρνηση. Αυτή τη φορά, η υπόσχεση έρχεται μέσω του αναπτυξιακού σχεδίου της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης στο τελευταίο Eurogroup.

Η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης αποσκοπεί στην αντιστροφή της αποβιομηχάνισης της Ελλάδας και, με βάση πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, στην αποκατάσταση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι κύριοι στόχοι σε αυτόν τον τομέα, όπως αναφέρει το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, θα είναι η μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα και η ανθεκτικότητα στις εξωτερικές κρίσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Όπως τονίζει το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη δέσμευσή της να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022.

Οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της ανάκαμψης το 2017 ήταν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί έως το 2022 μέσω των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και της εξωτερικής ζήτησης. Οι συνθήκες ιδιωτικής χρηματοδότησης θα βελτιωθούν και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η ανάκαμψη των μισθών θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας.

Ωστόσο, το σχέδιο στο φορολογικό του σκέλος δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις, αλλά αποτελεί μια νέα παράθεση μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διάβρωσης της φορολογικής βάσης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ξεχωρίζει η δημιουργία του περιουσιολογίου, που έχει ήδη γίνει γνωστή από την περασμένη εβδομάδα μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επικαιροποίησης των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα.

Αναλυτικά, το σκέλος της φορολογικής μεταρρύθμισης που περιγράφεται στο σχέδιο περιλαμβάνει:

  • Αξιοποίηση του περιουσιολογίου. Το 2018 ελήφθη νομοθετική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση και την τροποποίηση του Νόμου 3842/2010. Το περιουσιολόγιο θα χρησιμεύσει για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής. Θα επιτρέψει την κατανομή του φορολογικού βάρους στη βάση αντικειμενικών εισοδηματικών, ιδιοκτησιακών και κοινωνικών κριτηρίων, σε συνδυασμό με τα αφορολόγητα όρια.
  • Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κανονιστικών αποφάσεων και κινήτρων για τους φορολογούμενους (π.χ. λοταρία). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται σταθερά. Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αυξήθηκε κατά 35% στα 513 εκατ. το 2016, ενώ η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 40%, φτάνοντας τα 55 δισ. ευρώ. Η χρήση των ψηφιακών πληρωμών αυξάνει τα δημόσια έσοδα (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) και βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση.
  • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για παράδειγμα μέσω της φορολόγησης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως η Airbnb.
  • Διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών για την αντιμετώπιση μεγάλων περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Το νέο φορολογικό σύστημα θα βασίζεται σε καθολικό ηλεκτρονικό έλεγχο, ο οποίος προσδιορίζει ένα δείγμα περιπτώσεων για τα οποία υπάρχει υποψία φοροδιαφυγής, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν ενέργειες για την ενίσχυση των ενδιάμεσων διαδικασιών διαιτησίας και διακανονισμού, με σαφείς διαδικασίες για την τιμωρία αδικημάτων, όπως τα πρόστιμα και οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές. Τα παραπάνω θα συμβάλουν στον περιορισμό των προσφυγών στα δικαστήρια και στην οικοδόμηση ενός σταθερού και φιλικού προς τις επενδύσεις δημοσιονομικού περιβάλλοντος.
  • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού. Εφαρμόστηκε ο Νόμος 4410/2016, καθώς προβλέπει: α) σημαντικές αλλαγές στον τελωνειακό κώδικα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης προϊόντων καπνού και β) τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των Αρχών που καταπολεμούν το λαθρεμπόριο προϊόντων, τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί στον τομέα των καυσίμων.
  • Ενσωμάτωση των μέτρων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) στην ελληνική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις.
  • Εξασφάλιση δίκαιων ρυθμίσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (OCW), ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση βιώσιμων επιχειρήσεων.
  • Προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ μέσω της εξίσωσης των εμπορικών αντικειμενικών αξιών. Αυτή η προσαρμογή θα καταστήσει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα, τα έσοδα (2,65 δισ. ευρώ) και θα οδηγήσει σε δίκαιη κατανομή του φόρου επί των ακινήτων. Επιπλέον, η προσαρμογή αυτή θα ευθυγραμμίσει το ελληνικό κράτος με τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, εξαλείφοντας τις σχετικές δικαστικές διαφορές. Θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αποτίμησης για την τακτική ενημέρωση των φορολογικών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ακινήτων) και για περαιτέρω βελτιώσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας, ώστε οι αξίες αυτές να συγκλίνουν με τις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων.

Όσον αφορά στο προσωπικό, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης του προσωπικού της, τουλάχιστον κλείνοντας όλες τις κενές θέσεις μέσω διαδικασιών πρόσληψης και κινητικότητας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους επιλογής προσωπικού, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς κατάρτισης και ετήσιας αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί: α) στην ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας επιλογής προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί επαρκής αριθμός καλά καταρτισμένων εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε τομέα εργασίας, β) στην εφαρμογή ενός σύγχρονου βαθμολογίου με βάση τις πρόσφατες αλλαγές στα προφίλ θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζομένους, καθώς και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός νέου συστήματος μισθοδοσίας, γ) στην εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης για τη διαχείριση της απόδοσης, που θα επικεντρώνεται στην επίτευξη κατάλληλων στόχων και δ) στη συνεχή κατάρτιση μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και σεμιναρίων.

Σχόλια