Οικονομία Ελλάδα

Θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα των «Μινωικών» για το α’ 3μηνο του ’18

Τα βασικά στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών της αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο 2018 ανακοίνωσαν οι «Μινωικές Γραμμές» ΑΝΕ.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018, η εταιρεία σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το πρώτο τρίμηνο του έτους να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων συγκριτικά με τα άλλα τρίμηνα του έτους.

 

Σχόλια