Οικονομία Ελλάδα

Ζητούν το τέλος του 5% των εσόδων στα μαγαζιά του Ηρακλείου

Την κατάργηση του 5% επί των ακαθάριστων εσόδων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα κοινωνικής εστίασης, οργάνωσης και διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων-γάμων, βαπτίσεων κ.λπ., ζητά από την Κ.Ε.Δ.Ε., με υπόμνημά του, ο Σύλλογος Επισιτισμού και διασκέδασης Νομού Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Αντωνακάκη, η επιβολή του τέλους σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων αθτών των επιχειρήσεων εστίασης δημιουργεί ανισότητα στον ανταγωνισμό με τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν ενταχθεί, ανά κατηγορίες, δυνάμει των προαναφερόμενων νόμων, σε επιβολή τέλους ύψους 2% και 0,5% .

Η κ. Αντωνακάκη τονίζει πως η αύξηση της φορολογίας του εισοδήματος μας, η οποία πλέον ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) επί των κερδών μας, σε συνδυασμό με την προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά, που ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %), το τέλος επιτηδεύματος που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, τις αυξήσεις στις εισφορές του Ι.Κ.Α. στην Α.Ε.Π.Ι., στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και τέλος η αύξηση των εισφορών των μελών μας στον ασφαλιστικό τους φορέα, καθιστούν στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις αδύνατη την καταβολή επιπλέον ποσοστού 5% ως τέλους επί του ακαθάριστου εισοδήματός τους.

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) που έχει καταλογισθεί τα τελευταία χρόνια, ο οποίος ανέρχεται καθ' έτος σε αρκετά υψηλά ποσά, δεδομένου ότι τα μέλη του Σωματείου μας, διατηρούν κτηριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, καθώς κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την λειτουργία τους, καθιστούν την διατήρηση της καταβολής του ποσοστού 5% ως τέλους από τα ακαθάριστα έσοδα απαγορευτική για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των μελών του Σωματείου μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει αύρο και θα συζητήσει μεταξύ άλλων και αυτό το θέμα έχει ως εξής:

Το σωματείο μας, το οποίο νόμιμα έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, αποτελείται από μέλη, των οποίων οι επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της κοινωνικής εστίασης και τα οργάνωσης και διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων-γάμων, βαπτίσεων κλπ, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

Δυνάμει του Ν. 339/1976 επεβλήθη τέλος, ανερχόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί των ακαθάριστων εσόδων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις των μελών του Σωματείου μας.

Αν και εν συνεχεία ενεκρίθησαν και ψηφίστηκαν διάφορα νομοσχέδια, τα οποία μείωναν σημαντικά το άνω αναφερόμενο τέλος, όπως ο Ν. 2539/1997 και ο Ν. 3756/2009, σε όλες τις περιπτώσεις τα καταστήματα κοινωνικής εστίασης, στην κατηγορία των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις των μελών του σωματείου μας, εξαιρέθηκαν και δεν εντάχθηκαν στις εκάστοτε διατάξεις, με συνέπεια άπαντες οι ιδιοκτήτες καταστημάτων κοινωνικής εστίασης, ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, να υπομένουμε μέχρι σήμερα, μετά αφάνταστης δυσκολίας, πλέον της βαρύτατης φορολογίας, την καταβολή ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) από τα ακαθάριστα έσοδά μας, ως τέλους στον οικείο Δήμο, στον οποίο έχει έδρα έκαστη επιχείρησή μας.

Είναι βέβαιο ότι το άνω τέλος είναι σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματικό, καθώς αντίκειται στα άρθρα 4, 5, 25 του Συντάγματος και συγκεκριμένα η επιβολή του παραβιάζει κατάφορα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας.

Περαιτέρω, η επιβολή του τέλους αυτού στο άνω ποσοστό αντίκειται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς δεν εξυπηρετεί τον ειδικό σκοπό, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας 92/12.

Τέλος, αναμφισβήτητα η επιβολή τέλους σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεών μας δημιουργεί ανισότητα στον ανταγωνισμό των δικών μας επιχειρήσεων με τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν ενταχθεί, ανά κατηγορίες, δυνάμει των προαναφερόμενων νόμων, σε επιβολή τέλους ύψους 2% και 0,5%, με συνέπεια να στερούμαστε κάθε δυνατότητα να συναγωνιστούμε τα τελευταία στα κοινά σημεία που αρκετές φορές συναντάται η δραστηριότητά μας.     .

Αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο, το οποίο έχει καταλογισθεί στις επιχειρήσεις μας, διατηρείται στο ίδιο ποσοστό εδώ και δεκαετίες και είναι αναμφισβήτητο ότι θα αποτελέσει και την βασική αιτία, η οποία θα μας οδηγήσει στο να μην μπορούμε να συνεχίσουν να διατηρούν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις τους τα μέλη του Σωματείου μας, με αποτέλεσμα να μην εισπράττεται κανένα τέλος οποιουδήποτε ποσοστού .

Ειδικότερα, η αύξηση της φορολογίας του εισοδήματος μας, η οποία πλέον ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) επί των κερδών μας, σε συνδυασμό με την προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά, που ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %), το τέλος επιτηδεύματος που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, τις αυξήσεις στις εισφορές του Ι.Κ.Α. στην Α.Ε.Π.Ι., στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού και τέλος η αύξηση των εισφορών των μελών μας στον ασφαλιστικό τους φορέα, καθιστούν αδύνατη την καταβολή επιπλέον ποσοστού 5% ως τέλους επί του ακαθάριστου εισοδήματός τους. Στα άνω αναφερθέντα, αν συνυπολογίσουμε και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) που έχει καταλογισθεί τα τελευταία χρόνια, ο οποίος ανέρχεται καθ' έτος σε αρκετά υψηλά ποσά, δεδομένου ότι τα μέλη του Σωματείου μας, διατηρούν κτηριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, καθώς κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την λειτουργία τους, καθιστούν την διατήρηση της καταβολής του ποσοστού 5% ως τέλους από τα ακαθάριστα έσοδα απαγορευτική για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των μελών του Σωματείου μας.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με όσα ανωτέρω εξετέθησαν, είναι παράλογο το ίδιο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, να προβλέπεται ότι θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% αναφορικά με τα κέντρα διασκέδασης, που έχουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο λειτουργίας και προσφέρουν τις αυτές υπηρεσίες, εφόσον τα τελευταία λειτουργούν σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ή σε εμπορικά κέντρα, έχοντας δεδομένα και μικρότερο κόστος λειτουργίας, ενώ στις επιχειρήσεις μας το άνω τέλος να είναι αυξημένο, εν συγκρίσει με το προηγούμενο κατά ποσοστό 1000 % και να ανέρχεται σε ποσοστό 5%, όπως παραπάνω σημειώθηκε , χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμιμος λόγος ή κάποια άλλη αιτία και χωρίς το εν προκειμένω σχέδιο Νόμου να δικαιολογεί αυτήν την χαοτική απόκλιση.

Τέλος είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει πρόβλεψη ότι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο, με ότι αυτό συνεπάγεται, θα καταβάλλουν τέλος που θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% των ακαθαρίστων εσόδων, ενώ για τις επιχειρήσεις των μελών του Σωματείου μας να προβλέπεται τέλος 5%. Είναι εσφαλμένο και ταυτόχρονα δημιουργεί αλγεινές εντυπώσεις, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των μελών μας, οι οποίες ως επί το πλείστον δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση γάμων, βαπτίσεων και εν γένει κοινωνικών εκδηλώσεων και είναι ως επί το πλείστον οικογενειακές επιχειρήσεις, να ταυτίζονται με έτερες επιχειρήσεις, πλειστάκις της πρωτεύουσας,  οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα θεαμάτων με ζωντανή μουσική φιλοξενώντας γνωστούς στο ευρύ κοινό τραγουδιστές, των οποίων τα οικονομικά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά με εκείνα των μελών του Σωματείου μας.

Επειδή, αντικειμενικά, αδυνατούμε πλέον άπαντες, ως προς το να ανταποκριθούμε στην καταβολή του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) από τα ακαθάριστα έσοδά μας, ως τέλους στον οικείο Δήμο, στον οποίο έχει έδρα έκαστη επιχείρησή μας, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό του παρόντος λόγους.

Επειδή η διατήρηση στο αυτό ποσοστό του άνω τέλους, νομοτελειακά θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις των μελών μας σε οριστικό κλείσιμο, με συνέπεια και οι οικείοι Δήμοι στην περίπτωση αυτήν να μην εισπράξουν ούτε μέρος από αυτό, καθώς τα μέλη μας θα περιέλθουν σε αδυναμία καταβολής. Συνάμα, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις των μελών του Σωματείου μας, οι οποίοι και αποτελούν δημότες των συγκεκριμένων Δήμων, θα παραμείνουν άνεργοι, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία εκάστου Δήμου. Συνεπώς, η διατήρηση του άνω ποσοστού μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει για κάθε Δήμο, είτε άμεσες, είτε έμμεσες.

Επειδή για όλους τους ανωτέρω λόγους, έχουμε στην πεποίθηση ότι συντελείται μεγάλη αδικία εις βάρος των μελών του Σωματείου μας και ότι με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, προκλητικά ευνοούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι, οδηγώντας παράλληλα άλλους σε διάλυση.

Δια ταύτα, λοιπόν, έντονα διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου η εμφανής αυτή αδικία να αποκατασταθεί, καθώς τίθεται θέμα επιβίωσης πλέον για τις επιχειρήσεις μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ζητάμε την κατάργηση της διάταξης του Ν.339/1976, η οποία αναφέρεται στην κατηγορία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εντάσσονται οι επιχειρήσεις των μελών του Σωματείου μας και την προσαρμογή του εν προκειμένω νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα οποία ισχύει η καταβολή τέλους 0,5 % και στην κατηγορία που εντάσσονται οι δικές μας επιχειρήσεις .

Ταυτόχρονα, ζητάμε από Υμάς να πράξετε τα δέοντα, εφόσον και από πλευράς σας διαπιστώνετε το βάσιμο και αληθές όσων έχουμε παραθέσει και στηρίξετε έμπρακτα και με κάθε τρόπο την δίκαιη και σύννομη με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Κοινοτικής Νομοθεσίας, πρωτοβουλία μας αυτή, καθώς από μέρους μας δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεδομένου ότι λόγω της εξαντλητικής φορολογίας που υφίστανται οι επιχειρήσεις μας, υπάρχει άμεσος και υπαρκτός κίνδυνος οι τελευταίες να μην μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους, γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα θα έχει δραματικές για όλους συνέπειες και πρώτα απ' όλα για την εκάστοτε τοπική κοινωνία.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια