Οικονομία Ελλάδα

Πιστοποίηση για τα κρητικά βότανα

Ρίγανη, φασκόμηλο, ματζουράνα και μαλοτίρα είναι τα 4 αρωματικά φυτά που βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου που υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης της συλλογής και καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να βελτιωθούν οι όροι εμπορίας των αρωματικών φυτών και να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο τοπικό προϊόν με προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία.

Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, διαφαίνεται ότι μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι φυσικοί πληθυσμοί που εντοπίζονται κοντά στο οδικό δίκτυο και κοντά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ σε περιοχές με δυσκολότερη πρόσβαση τα υπό μελέτη φυτά εμφανίζονται σε μεγαλύτερες πυκνότητες.

Το έργο αποσκοπεί σε ένα μελλοντικό σύστημα μακροχρόνιας παρακολούθησης των υπό μελέτη αρωματικών φυτών, έτσι ώστε να υπάρχουν συστηματικές και συγκρίσιμες καταγραφές για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη μακροχρόνια τάση μείωσης ή μη των συγκεκριμένων φυτών.

Τα παραπάνω αναπτύχθηκαν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε  στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Μακροχρόνια παρακολούθηση αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, και διανύει ήδη το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος παρακολούθησης θα ξεκινήσει εντός του 2016 ενώ θα συμπληρώνεται σταδιακά με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις επισκέψεις πεδίου αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών, που επίσης θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το τρέχον έτος.

Σχόλια