Οικονομία Ελλάδα

Έκδοση φορολογικής ενημερότητας στο Taxisnet

Σε λειτουργία από σήμερα στο Taxisnet η εφαρμογή για τη χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας διάρκειας ενός μήνα, για οφειλέτες που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και είναι συνεπείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. Μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι αυτοί θα έπρεπε να προμηθευτούν το πιστοποιητικό αυτό από την Εφορία.

Επίσης, όσοι φορολογούμενοι, επιθυμούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, δήλωση Ε9, με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους.

Η ανωτέρω ημερομηνία δεν αποκλείεται να αλλάξει και να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να προχωρήσουν στις αλλαγές αυτές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.

Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου. Υπολογίζεται ότι τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Ιανουαρίου.

Σχόλια