Οικονομία Ελλάδα

Στο στόχαστρο οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις

Την απόφαση που ορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ελεγχθούν οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Με την απόφαση διευκρινίζεται ότι η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία έχουν προσδιορισθεί με παλαιότερες αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών. 

 
Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων: το είδος της επιχείρησης, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, την περιοχή που δραστηριοποιείται και τη φορολογική συμπεριφορά της.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, θα επιλεγεί και ένα επιπλέον δείγμα που θα αντιστοιχεί στο 20% των υποθέσεων από τον προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία για την επιχείρηση.

 
Ο αριθμός των υποθέσεων που θα σταλεί σε κάθε Ελεγκτική Υπηρεσία περιλαμβανομένων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων ελεγκτών. 
Προβλέπονται συγκεκριμένα πέντε υποθέσεις ανά ελεγκτή.

 Επιπλέον μία υπόθεση σε κάθε ελεγκτή θα αναθέσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας.

 
Για τις παραγραφόμενες υποθέσεις που έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και ήδη έχει γίνει έναρξη του ελέγχου, ο έλεγχος αυτός θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά.

Σχόλια