Οικονομία Ελλάδα

Μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010

Μείωση 4,1% σημείωσε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010 (πρώτο έτος εφαρμογής του Μνημονίου) και διαμορφώθηκε στα 19.646 ευρώ από 20.481 ευρώ το 2009. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, ενώ είναι δεδομένο ότι τόσο το 2011, όσο και το 2012 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω, λόγω της συνεχιζόμενης πολύ σφιχτής δημοσιονομικής προσαρμογής και των νέων Μνημονίων.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2010 το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Αττική (25.934 ευρώ), στο Νότιο Αιγαίο (24.137 ευρώ) και στη Στερεά Ελλάδα (18.141 ευρώ). Στον αντίποδα, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ήπειρο (13.730 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα (13.850 ευρώ) και στη Θεσσαλία (14.600 ευρώ). Μεταξύ 2010 και 2009, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο (6,9%), στα Ιόνια Νησιά (6,8%) και στη Θεσσαλία (6,5%).

Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε το 2010 κατά 5,2% στο σύνολο της χώρας, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρουσιάζουν οι περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (8,3%), της Θεσσαλίας (7,8%), των Ιόνιων Νησιών (7,5%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (6,5%). Η "πλουσιότερη" περιφέρεια ήταν η Αττική (93.709 ευρώ) και στη δεύτερη θέση η Κεντρική Μακεδονία (26.440 ευρώ).

Στον αντίποδα, η "φτωχότερη" περιφέρεια της χώρας ήταν το Βόρειο Αιγαίο (2.773 ευρώ).

Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική (48,1%) και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (13,5%), ενώ το μικρότερο κατέχει το Βόρειο Αιγαίο (1,4%).

Πηγή: zougla.gr

Σχόλια