Οικονομία

ΔΕΗ: 169 μόνιμες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ - Αναλυτικά η διαδικασία

Ποιες ειδικότητες απαιτούνται – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Εκδόθηκε ολόκληρη η προκήρυξη της ΔΕΗ 1/2021 για 169 μόνιμες θέσεις. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε συγκεκριμένα την πρόσληψη 169 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με ΑΕΙ, ΤΕΙ και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής είναι από τις 08:00 την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου έως τις 14:00 την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου.

Απαιτούνται οι εξής ειδικότητες: ηλεκτρολόγος μηχανικός, διοικητικός υπάλληλος, πτυχιούχος πληροφορικής, ηλεκτρολόγος μηχανικός κ.λπ.

Ειδικότερα:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) 37 θέσεις: Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι οικονομικοί ΠΕ, Πτυχιούχοι οικονομικοί ΠΕ κατεύθυνσης Λογιστικής, Πτυχιούχοι Διοικητικοί/Θεωρητικών σπουδών ΠΕ.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 39 θέσεις: Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί TΕ, Πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί ΤΕ, Πτυχιούχοι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ΤΕ, Πτυχιούχοι διοικητικοί ΤΕ, Πτυχιούχοι λογιστικής ΤΕ, Πτυχιούχοι πληροφορικής ΤΕ.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 93 θέσεις: Ηλεκτροτεχνικοί ΔΕ, Μηχανοτεχνικοί ΔΕ.

Οι ειδικότητες

Το προσωπικό που θα προσληφθεί στους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) καθώς και στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου:

  • Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ και οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, θα απασχοληθούν με τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή του

ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού αντιστοίχως αλλά και με την αποκατάσταση βλαβών των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών των Ατμοηλεκτρικών

Σταθμών (ΑΗΣ), Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) & Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΤΣΠ) της ΔΕΠΑΝ.

  • Οι υπόλοιποι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι) αλλά και οι Ηλεκτροτεχνικοί Δ.Ε. και Μηχανοτεχνικοί Δ.Ε., θα καλύψουν ανάγκες λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου καθώς και των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) & Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΤΣΠ).

Σε ότι αφορά το προσωπικό που θα προσληφθεί σε Κλάδους Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) καθώς και σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ):

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα απασχολούνται σε δραστηριότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας, και σύμφωνα με τα ειδικότερα προσόντα και τις

δεξιότητές τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής, περιβαλλοντικά συμβατή και βέλτιστη οικονομικά παραγωγική διαδικασία, των Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας

με καύσιμο Φυσικό Αέριο καθώς και των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, μέσω της εύρυθμης Λειτουργίας και Συντήρησης αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κύριες δραστηριότητες των Μονάδων Παραγωγής είναι η λειτουργία και η επιτήρηση και συντήρηση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών τουςεγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, η διενέργεια χειρισμών και ελέγχων των Μονάδων (μέσω της παρακολούθησης λειτουργικών μεγεθών και παραμέτρων), καθώς και η επιτήρηση των χώρων και εγκαταστάσεων εντός αυτών, η μέριμνα για την εύρυθμη ασφαλή και περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία τους, και η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Επίσης, η αντιμετώπιση βλαβών και ανωμαλιών στην παραγωγική διαδικασία μέσω διάγνωσης της αιτίας που τις προκάλεσαν. Καθώς και η προγραμματισμένη προληπτική ή μη Συντήρηση μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες τεχνικές και οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία της παραγωγικής αλυσίδας.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΕΔΩ

(φωτογραφία: Intime)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια