Οικονομία

Κορωνοϊός: Αποζημιώσεις σε ψαράδες & υδατοκαλλιέργειες για τους πληγέντες

Στη δημοσιότητα η σχετική ανάρτηση για τους πληγέντες της πανδημίας μέσα από ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Χανίων

Για τη στήριξη των αλιέων και των υδατοκαλλιεργειών σε όλη την επικράτεια λόγω της σοβαρότατης μείωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, δόθηκε στη δημοσιότητα ανάρτηση προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020” για αποζημιώσεις αλιέων και υδατοκαλλιέργειας λόγω COVID-19.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) Χανίων ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” οι σχετικές προσκλήσεις. Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση για τη στήριξη των ψαράδων και των υδατοκαλλιεργειών έχει ως εξής:

«Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020” αφορά αλιείς.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020” αφορά υδατοκαλλιέργειες.

Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί:

Α) Αφορούν επαγγελματίες αλιείς:

- Η με αρ. 1369/15.6.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΘ4653ΠΓ-ΓΧ4) Υ.Α. “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1906/7.9.2020 Υπουργικής Απόφασης”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1236/1.6.2021 όμοιά της, «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”».

- Η με αρ. 1470/9.7.2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

Σύμφωνα με τις παραπάνω προσκλήσεις, για τους επαγγελματίες αλιείς, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19:

α) Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη τα οποία, έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.9.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

β) Μεταξύ 1 ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη τα οποία, έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 “Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19” είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

  1. B) Για υδατοκαλλιέργειες:

- Η αρ. 1371/15.6.2021 (ΑΔΑ:6ΞΓΓ4653ΠΓ-ΟΥ6) Υ.Α. «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

- Η αρ. 1471/9.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19” της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίστηκε η 16η/7/2021 και ώρα 12 μ.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 15η/9/2021 και ώρα 2 μ.μ.

Ενημέρωση και πληροφορίες για τις Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11.527, Αθήνα) και συγκεκριμένα από τους:

* Ι. Κουντουράκη, τηλ. 213/150.11.86, e-mail: ikountourakis@mou.gr.

* Ε. Μπίζα, τηλ. 213/150.11.84, e-mail: empiza@mou.gr.

* Α. Σωτηρόπουλο, τηλ. 213/150.11.81, e-mail: asotiropoulos@mou.gr.

* Α. Σακελλαρίου, τηλ. 213/150.11.83, e-mail : isakellariou@mou.gr.

(Φωτογραφία unsplash)

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια