Οικονομία

Συντάξεις Ιουνίου: Οι δικαιούχοι θα λάβουν αυξήσεις και αναδρομικά έως 2.000 ευρώ

Οι συντάξεις Ιουνίου φέρνουν αυξήσεις και αναδρομικά έως 2.000 ευρώ

Με τις συντάξεις Ιουνίου, τέλος Μαΐου 50.000 νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και αναδρομικά ποσά από την αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Η μηνιαία αύξηση των συντάξεων ξεκινάει φτάνει έως και 200 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά σε ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχων ξεπερνούν και τις 2.000 ευρώ.

Ειδικότερα ο e-ΕΦΚΑ με την σύνταξη Ιουνίου, στο τέλος Μαΐου θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά που λάβουν οι «νέοι» συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) ενώ θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά 20 μηνών.

Επίσης με την σύνταξη Ιουλίου, στο τέλος Ιουνίου, θα αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις για τους «παλιούς» συνταξιούχους, δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και θα λάβουν και τα αναδρομικά ποσά 21μηνών.

Συνολικά ωφελούμενοι θα είναι σε 200.000 συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που δικαιούνται αυξήσεις και αναδρομικά ποσά από τον Οκτώβριο του 2019.

Οι κατηγορίες των συνταξιούχων είναι οι εξής:

- 50.000 νέοι συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης από 13 Μαΐου 2016 και μετά) δικαιούνται αύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη τους, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 50 ευρώ από 1η Οκτωβρίου 2019 και αναδρομικά ποσά 20 μηνών.

 

- 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι (με αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τις 12 Μαΐου 2016) θα λάβουν τα 2/5 της αύξησης που δικαιούνται, η οποία κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ μεσοσταθμικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την πλειοψηφία των συνταξιούχων οι αυξήσεις συμψηφίζονται από την προσωπική διαφορά που ήδη έχει καταγραφεί με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016). Οι συνταξιούχοι δικαιώθηκαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο του 2019, λόγω των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάτι που διορθώθηκε με την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση Βρούτση N. 4670/20.

Ο επανυπολογισμός αφορά τις κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (εκτός του πρώην ΟΓΑ). Για να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 1η Οκτωβρίου 2019 σύνταξη, γίνεται σύγκριση:

  • του καταβαλλόμενου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς
  • του αθροίσματος εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Η σύγκριση των ποσών διενεργείται μεταξύ καθαρών προ φόρου ποσών.

 

Ο δικηγόρος εργατολόγος Δηµήτρης Μπούρλος και η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου, ειδική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης παρουσιάζουν αναλυτικά παραδείγματα με την αναπροσαρμογή των συντάξεων και την καταβολή των αναδρομικών με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι «νέοι» συνταξιούχοι μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 θα λάβουν:

 

  1. Συνταξιούχος με 36 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 2.373,50 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.274,04 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 103,64 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα διαμορφωθεί σε 1.248,98 ευρώ. Ωστόσο θα συνεχίσει να λαμβάνει την ίδια σύνταξη και η προσωπική του διαφορά θα μειωθεί στα 25,06 ευρώ.

 

  1. Συνταξιούχος με 42 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 3.500 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.750,75 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό, η σύνταξη του θα διαμορφωθεί στα 1.896,45 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 29,14 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 58,28 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 786,78 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 29,14 ευρώ επιπλέον.

 

  1. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης, με μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 2.200 ευρώ, η σύνταξη του σήμερα είναι 1.373,46 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 127,60 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα διαμορφωθεί σε 1.394,96 ευρώ.

Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 4,30 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) + 8,60 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116,1 ευρώ.

Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 4,30 ευρώ επιπλέον.

 

  1. Ασφαλισμένος στον τ. ΟΑΕΕ με 37 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Με αποδοχές 1.812 ευρώ η σύνταξη του διαμορφώθηκε στα 1.058,06 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 28,50 ευρώ.

Μετά τον επανυπολογισμό η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 5,16 %. Η μηνιαία αύξηση είναι 93,4 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 1.362,90 ευρώ μεικτά και 1.281,13 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

 

  1. Ασφαλισμένη στο τ. ΙΚΑ με 31 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε τον 12/2016. Με αποδοχές 990 ευρώ λαμβάνει 659,12 ευρώ σύνταξη. Με το νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική της σύνταξη θα αυξηθεί κατά 0,56 %. Η μηνιαία αύξηση είναι 5,54 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116,42 ευρώ μεικτά και 109,43 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

 

  1. Ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ με 39 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Με αποδοχές 2.874 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1.556,59 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 59,72 ευρώ. Με το νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 6,65 %. Η μηναία αύξηση είναι 191,12 ευρώ μεικτά.

Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 2.759,40 ευρώ μεικτά και 2.516,02 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

dikaiologitika

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια