Οικονομία

Εισφορές Μαΐου: Έκπτωση 25% με όρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Βασικός όρος της έκπτωσης - η οποία είναι προαιρετική για κάθε επαγγελματία - είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών του Μαΐου.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι μπορούν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της έκπτωσης 25% για τις τρέχουσες εισφορές Μαΐου, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020).

Βασικός όρος της έκπτωσης - η οποία είναι προαιρετική για κάθε επαγγελματία - είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών του Μαΐου.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επωφεληθεί της ανωτέρω έκπτωσης, θα πρέπει να έχει πληρώσει τις εισφορές του προηγούμενου 4μήνου, δηλαδή του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου-Απριλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας με την οποία συνεργάζονται.

Τα δεδομένα για την έκπτωση

Έκπτωση 25% θα έχουν, εφόσον το επιλέξουν, έως 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι στις εισφορές τους για τον μήνα Μάιο, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Το μέτρο αυτό αφορά όλους τους επαγγελματίες και όχι μόνο εκείνους που ανήκουν σε πληττόμενο κλάδο.

Έχει εφαρμοστεί ήδη για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά συνεχίζεται και για τις εισφορές του Μαΐου, οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις αρχές του επόμενου μήνα.

Βασικός όρος της έκπτωσης, η οποία είναι προαιρετική για κάθε επαγγελματία, είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών του Μαΐου. Επίσης, για να επωφεληθεί αυτής της έκπτωσης ένας επαγγελματίας, θα πρέπει να έχει πληρώσει τις εισφορές του προηγούμενου 4μήνου, δηλαδή του διαστήματος Ιανουαρίου-Απριλίου. Όποιος δεν τις έχει πληρώσει έως τώρα, πρέπει να το κάνει, προκειμένου να έχει την έκπτωση 25% στις εισφορές του Μαΐου.

Όποιος, όμως, πάει να τις πληρώσει πριν καταβάλει τις εισφορές του Μαΐου, δε θα μπορεί να επωφεληθεί από την έκπτωση 25% που ίσχυε για κάθε μία από αυτές (δηλαδή για τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο). Θα τις πληρώσει, δηλαδή, στο ύψος που είχε επιλέξει αρχές του έτους, χωρίς έκπτωση.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος Βρούτση προβλέπει τα ακόλουθα 8 σημεία- “κλειδιά”:

 1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Μαΐου έτους 2020 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 έως και Απριλίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2020 χωρίς την προβλεπόμενη μείωση κατά 25% και χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην παραπάνω ρύθμιση, καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την παραπάνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 1. Η μείωση 25% αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του Μαΐου για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
 2. Η μείωση 25% εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις:
 • Ασφαλισμένων επαγγελματιών που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες.
 • Γυναικών ασφαλισμένων που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης.
 1. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για τον μήνα Μάιο 2020 υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά που προκύπτει, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.
 2. Η μείωση 25% δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που:
 • Για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην ασφάλιση.
 • Μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.
 1. Σε περίπτωση υπαγωγής στη μείωση 25%, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της διά του συντελεστή 0,20.
 2. Τα προβλεπόμενα αυτά δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 3. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ οι επαγγελματίες που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ, η εμπρόθεσμη καταβολή των παραπάνω καταβληθεισών εισφορών παρέχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια