Οικονομία

Πρόγραμμα «Συνεργασία»: «Πρεμιέρα» στις 15 Ιουνίου - Το ειδικό έντυπο ένταξης

Ανά μήνα η ένταξη - Τι ισχύει για υπερωρίες

«Πρεμιέρα» κάνει αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο μηχανισμός «Συνεργασία»  με το νέο ειδικό έντυπο να εισάγεται στο σύστημα «Εργάνη» για τη δήλωση ένταξης.

Όπως ξεκαθαρίζεται στη σχετική υπουργική απόφαση, η ένταξη θα γίνεται ανά μήνα και οι εργοδότες πρέπει από αύριο να προαναγγείλουν με το νέο ειδικό έντυπο το διάστημα για τον μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης και θα μειώσουν τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των υπαλλήλων τους έως και 50%.

Όπως αναφέρεται στην σχετική υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «Συν - Εργασία» καλούνται, ανά μήνα εκκινώντας από την 15/6/2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης, καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση βάση του συγκεκριμένου άρθρου στο ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «Συν - Εργασία» δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α΄ Φάση Υποβολής:

  • τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη,
  • το μήνα ένταξης στο μηχανισμό
  • τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%,
  • το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (Συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα),
  • το ωράριο μειωμένης απασχόλησης /εβδομάδα

Οι ίδιες επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β΄ Φάση Υποβολής εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

  • Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους εργασίας,
  • τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων,
  • τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξης τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α΄ Φάση εργαζομένους,
  • τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής του δικαιούχου-εργαζομένου

Υπερωρίες - υπερεργασία

Επανέρχεται από την Τρίτη 16 Ιουνίου η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί εκ των προτέρων, στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους. Επανέρχεται αντίστοιχα από 16/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων στα ακόλουθα έντυπα:

Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου.

Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.».

Τα προσωρινά έντυπα για την δήλωση των υπερωριών κλπ. εκ των υστέρων παραμένουν ενεργά έως 15/6 ενώ παύουν εντελώς να ισχύουν από την 11/7/2020. Πρόκειται για

"Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)"

"Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 4β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)"

"Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α711-03-2020)".

Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Καταργείται αντίστοιχα από 15-6-2020 και εφεξής, η δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας στις επιχειρήσεις και χρήσης του εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α'/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»,

Όσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου από 1/6/2020 έως και 14/6/2020 μπορούν να το δηλώσουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020. Το ειδικό έντυπο θα πάψει να ισχύει από την 11/7/2020.

Πηγή: Έθνος

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια