Οικονομία

Εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Συνέντευξη του κ. Νίκου Τοουλιά, Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Κρήτης της Τράπεζας Πειραιώς, για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και ως εκ τούτου τον εκσυγχρονισμό του. Κι αυτό συνεπάγεται την υλοποίηση επενδύσεων, που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος είναι ο ελληνικός αγροτικός τομέας να γίνει πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός. Ένας στόχος, που μπορεί να υλοποιηθεί αν δρομολογηθεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής και ο ορθολογικός εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στους αγρότες, που ξεδιπλώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Περισσότερα από 407 επενδυτικά σχέδια στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου έχουν ήδη λάβει εγκρίσεις επιχορήγησης των Σχεδίων Βελτίωσής τους, με προϋπολογισμό, περίπου 31,8 εκατ. ευρώ. Σημαντικές είναι και οι επιχορηγήσεις επενδύσεων για τη μεταποίηση, καθώς και όσων εντάσσονται στο πρόγραμμα Leader. Τα επενδυτικά πλάνα του αγροτικού κόσμου της Περιφέρειάς μας αναλύει ο κ. Νίκος Τοουλιάς, Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Κρήτης της Τράπεζας Πειραιώς.

Πώς βλέπετε το ρόλο του αγροτικού τομέα τα τελευταία δύσκολα χρόνια;

«Ανέκαθεν, ξεχώριζε και λειτουργούσε ως πυλώνας ανάπτυξης, τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής μας οικονομίας. Αναμφισβήτητα, αυτό συνδέεται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Ο πρωτογενής τομέας έχει στενή σχέση με πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως της μεταποίησης, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού, των εξαγωγών. Είναι παράγοντας κοινωνικής συνοχής, αφού είναι και σημαντική πηγή απασχόλησης. Γι’ αυτό, στην Τράπεζα Πειραιώς, είναι στρατηγική μας επιλογή η στήριξή του».

Ποια είναι τα μέσα στήριξής του;

«Η εξασφάλιση της ρευστότητάς του αποτελεί προτεραιότητα στην Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την ομαλή λειτουργία του, ακόμα και υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Διαχρονικά επιδιώκουμε η χρηματοδότησή του να αποτελεί μέσο επίλυσης των δομικών προβλημάτων του.

Ας δούμε την περίπτωση μείωσης του κόστους παραγωγής. Προσφέραμε την Κάρτα Συμβολαιακής και την Κάρτα Αγρότη. Γιατί; Απλώς γιατί πρόθεσή μας είναι οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση στα γεωργικά εφόδια πληρώνοντας τοις μετρητοίς και επιτυγχάνοντας τις ανάλογες εκπτώσεις.

Για την ομαλή είσοδο των νέων αγροτών στο χώρο, προσφέραμε το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών» και τα προνομιακά «Δάνεια απόκτησης γης». Για τη μείωση των κινδύνων, προσφέραμε το –συμπληρωματικό προς την ασφάλιση του ΕΛΓΑ- πρόγραμμα «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή». Και τώρα, που οι επενδύσεις γίνονται επίκαιρες είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε τα υγιή Σχέδια Βελτίωσης, με πληθώρα χρηματοδοτικών λύσεων».

Πώς βλέπετε στην Τράπεζα Πειραιώς το ζήτημα των επενδύσεων;

«Ζούμε σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η επόμενη μέρα του ελληνικού αγροτικού τομέα συμβαδίζει με τον εκσυγχρονισμό του. Για να γίνει πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός. Είναι εξαιρετική συγκυρία αυτή την περίοδο να υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης σημαντικών επενδύσεων μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότεροι από 407 αγρότες, Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί στο Ηράκλειο και στο Λασίθιέχουν ήδη λάβει εγκρίσεις επιχορήγησης των Σχεδίων Βελτίωσής τους, με προϋπολογισμό, περίπου 31,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα σημαντικές είναι και οι επιχορηγήσεις επενδύσεων για τη μεταποίηση και όσων εντάσσονται στο πρόγραμμα Leader.

Στην Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι αγρότες, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από αυτή την ευκαιρία και να εκσυγχρονίσουν τις παραγωγικές μονάδες τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να εκσυγχρονίσουν ορθολογικά την εκμετάλλευσή τους».

Και πως ξετυλίγετε την υλοποίηση επενδύσεων στην πράξη;

«Στηρίζουμε χρηματοδοτικά κάθε υγιές επενδυτικό σχέδιο, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε παραγωγό. Με τη σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε προετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων, που περιλαμβάνει δάνειο έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, εγγυητική επιστολή για προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης, καθώς και δάνειο για φωτοβολταϊκά για το μέτρο 4.1.3.

Στόχος μας είναι η χρηματοδότηση των αγροτών και των ομάδων παραγωγών να γίνεται με σημαντικά πλεονεκτήματα για τους χρηματοδοτούμενους, όπως η προσαρμογή του πλάνου αποπληρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων και στην περιοδικότητα των ταμειακών ροών τους, με την προσαρμογή των δόσεων αποπληρωμής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες.

Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες στον κλάδο του γεωργικού εξοπλισμού, με κορυφαίες εταιρείες του χώρου όπως οι: Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., Μποζατζίδης-ΜητσιολίδηςAgrotech S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Κ. Κουιμτζής ΑΕ, Unitrack Α.Ε.Ε., Θ. Σουμπάσης Μ.Ε.Π.Ε.και Milkplan Α.Ε. για τη χρηματοδότηση των πελατών μας με ευνοϊκούς όρους.

Οι συζητήσεις μας με τις εταιρείες του κλάδου συνεχίζονται και σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες συνεργασίες με σημαντικές επιχειρήσεις».

Αναφέρεστε σε επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τί προσφέρει η Τράπεζα γι’ αυτό;

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της εξειδικευμένης μονάδας GreenBanking που διαθέτει για περισσότερα από 10 έτη, έχει σημαντική εμπειρία και στον τομέα της χρηματοδότησης επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης φυσικά χρηματοδοτούμε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση ενέργειας (netmetering), με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Όμως, για τους αγρότες και τα συνεργατικά σχήματα διαθέτουμε εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκούς σταθμούς για πώληση ενέργειας. Επιπλέον, για κατόχους υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων χρηματοδοτούμε και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους».

Μιλάτε για στήριξη και των συνεργατικών σχημάτων των αγροτών. Ποιες είναι οι ενέργειες της Τράπεζας Πειραιώς;

«Η συνεργασία, είναι βέβαιο ότι αποτελεί δύναμη και παράγοντα ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα. Οι συνεταιρισμοί, αλλά και οι Ομάδες Παραγωγών διευκολύνουν την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, διαθέτουν πρόσβαση στην αγορά και πιστεύουμε ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία.

Θέλουμε να είμαστε δίπλα στα υγιή συνεργατικά σχήματα για να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή προοπτική τους. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να στηρίξει τα επενδυτικά τους σχέδια και ιδιαίτερα αυτά που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης».

Τί θα λέγατε στους αγρότες, που έχουν εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης;

«Στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως είναι γνωστό,έχουμε μεγάλη εμπειρία στη χρηματοδότηση αγροτικών επενδυτικών σχεδίων. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι κατανοούμε τις ανάγκες σας. Θέλουμε να εξετάζουμε εξατομικευμένα κάθε αίτημα, με στόχο να μπορούμε να σας προτείνουμε τον καταλληλότερο συνδυασμό λύσεων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Σχεδίου Βελτίωσής σας και τις επιθυμίες σας.

Εσείς λοιπόν, που έχετε ήδη λάβει τη σχετική έγκριση ένταξης, ελάτε τώρα στο Κατάστημά μας, με το οποίο συνεργάζεστε. Από κοντά θα συζητήσουμε πως μπορούμε να διαμορφώσουμε από κοινού το πλέον αποτελεσματικό πλάνο χρηματοδότησης των σχεδίων σας.

Είναι σημαντικό για εμάς όλα τα υγιή σχέδια να υλοποιηθούν προς όφελος της τοπικής και της εθνικής αγροτικής οικονομίας».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια