Οικονομία

Στρατηγικός σχεδιασμός για το ελαιόλαδο, κίνητρα σε παραγωγούς και επιχειρήσεις

Κίνητρα για τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και τις ομάδες παραγωγών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, στο συνολικό σχέδιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, όπως αυτό κατατέθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ των εκπροσώπων της οργάνωσης και του Μάκη Βορίδη. Την ίδια ώρα, την υπό όρους ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας το 2020 σε προσωρινούς μειοδότες προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το ελαιόλαδο, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και φάνηκε να συμφωνεί και ο Μάκης Βορίδης, στηρίζεται σε δύο βασικός πυλώνες: Ο πρώτος αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για ανάπτυξη και προώθηση (όχι των άμεσων ενισχύσεων που δίνονται στους παραγωγούς) που θα πρέπει να δίνονται σε επιχειρήσεις (ιδιώτες ή συνεταιρισμούς), με την προϋπόθεση να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις για να μπορούν να είναι βιώσιμες. Αυτά τα κίνητρα θα αφορούν παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών που θέλουν να αυξήσουν την εκμετάλλευσή τους, ελαιοτριβεία που θα συνενωθούν, καθώς και τυποποιητήρια ή εξαγωγείς. Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου είναι το ποσοστό της παρακράτησης που θα αφορά τις συναλλαγές που θα γίνονται στον κλάδο, με εξαίρεση τους παραγωγούς (ελαιοτριβεία, τυποποιητές, εξαγωγείς). Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο και θα αφορούν την έρευνα και την προώθηση του ελαιολάδου. Και σε αυτή την περίπτωση θα δίνονται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν την οικονομία κλίματος, με στόχο να διαθέτουν προς εξαγωγή μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στον ελαιοκομικό τομέα είναι πολύ δύσκολη. Έγινε αναφορά και στους παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ σημειώθηκε ότι είναι αδύνατη η όποια προστασία του εισοδήματος των παραγωγών ή των υπόλοιπων εμπλεκόμενων με τον τομέα, με παρεμβατικά μέτρα. Αντιθέτως, στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο προϊόν, η αύξηση της ποσότητας προϊόντος που διακινείται επώνυμο και τυποποιημένο, ο έλεγχος στην ποιότητα του διακινούμενου προϊόντος, η στήριξη δράσεων εξωστρέφειας κ.λπ.

Τα κίνητρα

Τέθηκαν επίσης στη συζήτηση τα πιο κάτω θέματα: Η λήψη μέτρων και κινήτρων για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων, ακόμα και μέσω συγχωνεύσεων, από τον πρωτογενή τομέα και τις οργανώσεις παραγωγών μέχρι τα ελαιουργεία, τα τυποιητήρια και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία για την τήρηση ορθών πρακτικών προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας. Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των ασθενειών του ελαιοδέντρου, τις άμεσες γεωργικές προειδοποιήσεις, την ασφάλιση της παραγωγής κ.λπ. Η αξιοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων και μελετών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου. Η στήριξη και προώθηση των αναγνωρισμένων Περιοχών Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και των βιολογικών ελαιολάδων. Η κατάργηση όλων των αντικινήτρων και εμποδίων στις εξαγωγές ελαιολάδου και ελαιοκομικών προϊόντων, και η στήριξή τους με στόχο τη διεύρυνση της επώνυμης παρουσίας σε αγορές του εξωτερικού. Η στήριξη του ρόλου και του έργου του ΕΦΕΤ για τη διασφάλιση της νομιμότητας και διαφάνειας στη διακίνηση του ελαιολάδου στην εσωτερική αγορά. Η αναβάθμιση της διοικητικής και διαχειριστικής οργάνωσης όλων των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για την αποτελεσματικότερη και δυναμικότερη κάθετη παρέμβαση και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων στους φορείς-μέλη τους.

Η δέσμευση Βορίδη

Ο υπουργός κ. Βορίδης υποσχέθηκε - όπως ανακοινώθηκε - ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια υλοποίησης των άμεσης ανάγκης μέτρων, καθώς και τη διασφάλιση μιας ουσιαστικής συνεργασίας του υπηρεσιακού μηχανισμού του υπουργείου με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου.
Από πλευράς της ΕΔΟΕ, ο πρόεδρος Μανόλης Γιαννούλης ευχαρίστησε τον υπουργό για την εξαιρετική συνεργασία του και το θετικό κλίμα προσέγγισης των κλαδικών προβλημάτων, και υποσχέθηκε ότι θα επανυποβληθούν άμεσα όλες οι προτάσεις, προκειμένου να δρομολογηθούν οι δυνατές λύσεις.

Η ανάθεση της δακοκτονίας

Την υπό όρους ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας το 2020 σε προσωρινούς μειοδότες προβλέπει άρθρο του νομοσχεδίου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Συγκεκριμένα, για το έτος 2020 η Οικονομική Επιτροπή κάθε Περιφέρειας της χώρας μπορεί, κατ' εξαίρεση και για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.
Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης: Βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.
Ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει ότι μέλη ενός αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, φυσικά πρόσωπα και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, ενώ το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εγγραφή μελών-επενδυτών, τα οποία είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.
Το ποσοστό των ιδιωτών επενδυτών που θα μπορεί να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των αγροτικών συνεταιρισμών θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 35%.
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 26, προβλέπεται ότι πλεονάσματα που δημιουργεί ο αγροτικός συνεταιρισμός δε φορολογούνται, ενώ τα κέρδη του φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
Τέλος, όπως σημειώνεται στο άρθρο 43, το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια