Οικονομία

Τι αλλάζει για τα «μπλοκάκια»

Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες ρυθμίσεις

Η... ταλαίπωρη κατηγορία των «μισθωτών με μπλοκάκι» αντιμετωπίζει τακτικά αλλαγές του καθεστώτος ασφάλισης και φορολόγησής της.

Φυσικά δε θα μπορούσε να μη συνεχιστεί το ίδιο και με αυτήν την κυβέρνηση, η οποία αλλάζει άρδην το «καθεστώς» των ασφαλιστικών εισφορών για όσους πληρώνονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι) και είναι παράλληλα μισθωτοί, αλλά και για όσους αμείβονται με τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) από το 2020.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι αμοιβές με “μπλοκάκι” όσων είναι ταυτόχρονα και μισθωτοί. Συνεπώς, όσοι είναι μισθωτοί σε μια επιχείρηση και παράλληλα αμείβονται με “μπλοκάκι” θα πληρώσουν το 2020 μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές μόνο για τη μισθωτή απασχόλησή τους. Για τις αποδοχές από το “μπλοκάκι” δε θα πληρώνουν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, απαλλάσσονται, το 2020, από εισφορές οι αμοιβές όσων κόβουν απόδειξη δαπάνης, με την προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αυτές δεν ξεπερνάνε τα 3.000 ευρώ ετησίως.

Για τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί το “καθεστώς” των εισφορών, αν και το πιθανότερο είναι να υπαχθούν σε κάποια “κλίμακα” εισφορών.

Όσον αφορά τα “μπλοκάκια” με πάνω 2 εργοδότες (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές στο “μπλοκάκι”), οι οποίοι σήμερα πληρώνουν εισφορές σαν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, παραμένει ανοιχτό αν θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους ή θα υπαχθούν στο σχεδιαζόμενο σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, το οποίο θα ισχύσει, από το 2020, για όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή θα πληρώνουν τουλάχιστον τις κατώτατες εισφορές των 210 ευρώ/μήνα ανεξαρτήτως εισοδήματος).

Τέλος, σχετικά με τα “μπλοκάκια” με έως 2 εργοδότες (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές στο “μπλοκάκι”), θα συνεχίσουν το 2020 - σύμφωνα με το βασικό σενάριο - να υπάγονται στο ίδιο “καθεστώς” που υπάγονται και σήμερα, δηλαδή θα πληρώνουν μαζί με τους εργοδότες τους τις ασφαλιστικές εισφορές ύψους 27,1%.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, από την 1η/1/2017 επιβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές στους αμειβόμενους με “μπλοκάκι” ακόμα και για όσους ήταν παράλληλα και μισθωτοί εργαζόμενοι.

Οι εισφορές αυτές (υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας) ανήλθαν, κατά το 2017 και το 2018, στο 26,9% των καθαρών - μετά φόρων - μηνιαίων αποδοχών από το “μπλοκάκι” και στο 20,2% επί των καθαρών - μετά φόρων - αποδοχών κάθε μήνα (από “μπλοκάκι”) από την 1η/1/2019.

Μάλιστα, ακόμα και αν οι μηνιαίες αποδοχές ήταν κάτω από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα, δηλαδή κάτω από τα 650 ευρώ, επιβάλλονταν (κατώτατες) εισφορές επί των 650 ευρώ, ύψους 175 ευρώ.

Οι εισφορές αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο έχει καταλήξει το υπουργείο Εργασίας, θα πάψουν να ισχύουν από την 1η/1/2019 και καμία άλλη εισφορά δε θα επιβληθεί επ’ αυτών.

Επίσης, όσον αφορά τις αποδείξεις δαπάνης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από την 1η/1/2019, επιβλήθηκαν εισφορές 20,2% υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας επί των καθαρών - μετά φόρων - αποδοχών μέσω αυτής της εργασιακής σχέσης.

Οι εισφορές αυτές - όπως και στην περίπτωση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (“μπλοκάκι”) - επιβάλλονταν σε όσους αμείβονται με αυτόν τρόπο, ανεξάρτητα από το αν ήταν παράλληλα μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ. Ωστόσο, δεν ισχύουν για όσους κόβουν απόδειξη δαπάνης οι ελάχιστες εισφορές που ισχύουν για τα “μπλοκάκια” με πάνω από 2 εργοδότες και τους επαγγελματίες.

Και αυτές οι εισφορές - όπως σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας - θα καταργηθούν, αλλά μόνο για όσους εισπράττουν έως 3.000 ευρώ ετησίως με απόδειξη δαπάνης.

Επίσης, καμία άλλη νέα ασφαλιστική εισφορά δε θα επιβληθεί στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης μέχρι του προαναφερθέντος επιπέδου.

Όσον αφορά στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης οι οποίες, σε ετήσια βάση, ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ, το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα το capital.gr, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το “καθεστώς” των εισφορών το οποίο θα ισχύσει, αν και σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα υπάρχει κάποια “κλίμακα” ασφαλιστικών κρατήσεων για αυτήν την κατηγορία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, επίσης, πως δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει η στάση του υπουργείου Εργασίας σε σχέση με όσους κόβουν “μπλοκάκι” σε πάνω από 2 εργοδότες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσοι κόβουν “μπλοκάκι” σε πάνω από 2 εργοδότες (π.χ. 3, 4, 5 κ.λπ.) υπάγονται στο “καθεστώς” των εισφορών που διέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή καταβάλλουν κάθε μήνα εισφορές 20,2% (υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας) επί των καθαρών - μετά φόρων - αποδοχών τους από κάθε έναν από τους εργοδότες τους, με ελάχιστες - όμως - εισφορές να ανέρχονται στο ποσό των 175 ευρώ, ακόμα και αν οι καθαρές αποδοχές τους (από καθένα εργοδότη), σε μηνιαία βάση, ανέρχονται κάτω από το επίπεδο των 650 ευρώ.

Στην περίπτωση που με βάση το σχεδιαζόμενο νέο ασφαλιστικό τα “μπλοκάκια” με πάνω από 2 εργοδότες συνεχίσουν και το 2020 να υπάγονται στο “καθεστώς” που θα διέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τότε (εφόσον δεν είναι παράλληλα μισθωτοί και, έτσι, απαλλαγούν από τις εισφορές στο “μπλοκάκι”) θα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα τουλάχιστον τις κατώτατες εισφορές για κάθε αμοιβή από κάθε ένα από τους εργοδότες τους, ύψους 210 ευρώ.

Όσον αφορά τα “μπλοκάκια” με έως 2 εργοδότες (δηλαδή με 1 ή 2), με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο μοιράζονται τις ασφαλιστικές εισφορές τους (συνολικά 27,1%) με τους εργοδότες τους. Εισφορές κοντά στο 16% πληρώνουν οι εργοδότες επί των μικτών (προ φόρων) αποδοχών, ενώ εισφορές κοντά στο 9% καταβάλλουν οι εργαζόμενοι επί των μετά φόρων αποδοχών τους.

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν πως το “καθεστώς” αυτό θα συνεχίσει, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, να ισχύει και το 2020 και θα αφορά μόνο τα “μπλοκάκια” με έως 2 εργοδότες που δεν είναι παράλληλα και μισθωτοί, καθώς - όπως προαναφέρθηκε - οι μισθωτοί που κόβουν παράλληλα και “μπλοκάκι” δε θα πληρώνουν εισφορές για τις αμοιβές από το “μπλοκάκι".

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια