Οικονομία

Φορολογικό: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι - Αναλυτικά παραδείγματα

Ποιους ευνοεί το νέο φορονομοσχέδιο

Οι επιχειρήσεις και οι μέτοχοι αυτών είναι οι “μεγάλοι κερδισμένοι” από τις ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, ενώ η δεύτερη κατηγορία ωφελημένων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογούμενων και... μόνιμους αιμοδότες του κράτους, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι “ούτε κρύο ούτε ζέστη”, αφού η θέση τους δεν αλλάζει αισθητά.


Οπότε ο προσανατολισμός είναι σαφής: Η κυβέρνηση θέλει να δώσει κυρίως μπόνους στις επενδύσεις με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και να “πριμοδοτήσει” την κατεξοχήν εκλογική της πελατεία, τους ελεύθερους επαγγελματίες.


Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων. Βασική παρέμβαση είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρηματικών κερδών, καθώς και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση του φορολογικού βάρους των ελεύθερων επαγγελματιών.
Από την τρέχουσα χρήση ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 28% στο 24%, ενώ μειώνεται και ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 5%.


Και ένα παράδειγμα: Μια επιχείρηση έχει ετήσια καθαρά κέρδη της τάξης των 100.000 ευρώ. Για τη χρήση 2018 κατέβαλε ετήσιο φόρο εισοδήματος 28.000 ευρώ. Για τη χρήση 2019 θα καταβάλει φόρο 24.000 ευρώ, δηλαδή 4.000 ευρώ λιγότερα. Ας υποθέσουμε ότι διανέμει το σύνολο των κερδών της στους μετόχους της. Το 2018 τα διανεμόμενα κέρδη, ύψους 82.000 ευρώ, επιβαρύνθηκαν με φόρο ύψους 8.200 ευρώ. Το 2019 τα διανεμόμενα κέρδη είναι 86.000 ευρώ και ο φόρος μερισμάτων ύψους 4.300 ευρώ.


Παράλληλα, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει μια εφάπαξ ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Είναι η επιστροφή του 5% της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε φέτος στις επιχειρήσεις με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2018. Για παράδειγμα, επιχείρηση στην οποία βεβαιώθηκε προκαταβολή φόρου 200.000 ευρώ θα καταβάλει τελικά το ποσό των 190.000 ευρώ με μείωση της τελευταίας δόσης.
Επιπλέον, παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να ανανεώσουν τους στόλους οχημάτων τους με τη μίσθωση οχημάτων μηδενικών (π.χ. ηλεκτρικών) ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γραμμ. CO2). Έτσι, θεσπίζεται πρόσθετη έκπτωση 30% της αξίας του οχήματος από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για δαπάνη ενοικίασης οχήματος με μηδενικούς ρύπους ή έως 50 γραμμ. εφόσον η λιανική προ φόρων αξία τους δεν ξεπερνά τα 40.000 ευρώ, ενώ καθιερώνεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης 25% για την αγορά οχημάτων μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γραμμ. CO2. Για τα υπόλοιπα οχήματα ισχύει 16%. Επιπλέον, θεσπίζεται έκπτωση από τα ακαθάριστα κέρδη των επιχειρήσεων των δαπανών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εφόσον η επιχείρηση είναι κερδοφόρα στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες αυτές.

Φυσικά πρόσωπα

Από το νέο έτος καθιερώνεται νέα κλίμακα φορολόγησης των φυσικών προσώπων, που θα έχει την εξής μορφή:


* Έως 10.000 ευρώ 9% (από 22% που ισχύει σήμερα).
* Από 10.001 έως 20.000 ευρώ 22%.
* Από 20.001 έως 30.000 ευρώ 28% (από 29%).
* Από 30.001 έως 40.000 ευρώ 36% (από 37%).
* Από 40.001 ευρώ και πάνω 44% (από 45%).


Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:


- Άγαμος: 777 ευρώ, που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
- Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ, για να προκύψει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ, για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ, που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ, που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
- Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ.
Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.
Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα και κυρίως την καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος. Η μείωση του φόρου ξεπερνά ακόμα και τα 1.700 ευρώ, ενώ για έναν μέσο ελεύθερο επαγγελματία είναι της τάξης των 1.300 ευρώ.

Οικοδομή και ακίνητα

Καθιερώνονται κίνητρα για την οικοδομή που περιλαμβάνουν αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 3 χρόνια, και μάλιστα αναδρομικά από τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1η/1/2006, αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για 3 χρόνια και επανεξέτασή του κατά τον 4ο χρόνο, και μείωση κατά 40% του φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή-λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων. Ο φόρος θα μειώνεται μόνο για τις εργασίες και όχι για τα υλικά. Ο φόρος μειώνεται κατά 10% της δαπάνης σε τέσσερα χρόνια και υπολογίζεται για μέγιστη δαπάνη 48.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της τριετίας 2020-2022 και αναγνωρίζεται εφόσον εκδοθούν φορολογικά παραστατικά και η δαπάνη εξοφληθεί μέσω τράπεζας.

e-πληρωμές

Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του πραγματικού (και όχι του τεκμαρτού) εισοδήματος θα “απαιτεί” η εφορία από το 2020 από όλους τους φορολογούμενους. Από το πραγματικό εισόδημα αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που το άθροισμα φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ενοικίων που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο ξεπερνά το 60% του δηλωθέντος εισοδήματος, τότε το ποσοστό των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών περιορίζεται στο 20%. Σε φορολογούμενους στους οποίους έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, το ανώτατο όριο απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών περιορίζεται στα 5.000 ευρώ, ενώ για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους ορίζεται ανώτατο όριο απαιτούμενης δαπάνης τα 20.000 ευρώ (έναντι 34.000 ευρώ που ισχύει σήμερα).
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ορίου δαπανών με “πλαστικό” χρήμα και δηλωθέντος, θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού των ηλεκτρονικών δαπανών που λείπουν από τους φορολογούμενους.

Πάγια ρύθμιση οφειλών

Καθιερώνεται νέα πάγια ρύθμιση οφειλών με έως 24 δόσεις για τις τακτικές φορολογικές οφειλές και έως 48 δόσεις για τον φόρο κληρονομιάς και άλλους έκτακτους φόρους. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον εξής υπολογισμό για τα φυσικά πρόσωπα: Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω.
. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον εξής υπολογισμό για τα φυσικά πρόσωπα: Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω: α) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή 4%, β) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή 6%, γ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή 8%, δ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή 10%, ε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή 12%, στ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή 15%, ζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή 20% και η) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή 25%.


Ο παραπάνω συντελεστής μειώνεται ανάλογα µε τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη: κατά µία εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες για δύο τέκνα και κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια