Οικονομία

Μειωμένες οι εξαγωγές τον Ιούνιο

Σημαντική πτώση

Οι ελληνικές εξαγωγές τους πρώτους μήνες του 2019 προχωρούσαν ανοδικά, ωστόσο τον Ιούνιο σημειώθηκε μια μάλλον εντυπωσιακή πτώση κατά 9%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν στο ποσό των 2.762,8 εκατ. € έναντι 3.035,0 εκατ. € τον Ιούνιο 2018, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε 272,2 εκατ. €, ήτοι 9,0%. Οι εισαγωγές σημείωσαν επίσης μείωση κατά 726,8 εκατ., δηλαδή 14,5% και διαμορφώθηκαν σε 4.289,3 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 1.526,5 εκατ. έναντι 1.981,1 εκατ. € τον Ιούνιο 2018, μειωμένο κατά 454,6 εκατ.

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας σε επίπεδο εξαμήνου για το 2019, παρατηρούμε ότι η πορεία τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών παραμένουν ανοδικές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 16.826,6 εκατ. ευρώ έναντι 16.464,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε 362,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.245,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε 27.778,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε ελλειμματικό στα 10.952,0 εκατ., αυξημένο κατά 882,9 εκατ., δηλαδή 8,8% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2018.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 28,6 εκατ. €, ήτοι 1,1% και διαμορφώθηκαν σε 2.675,4 εκατ. €, ενώ ελαφρώς ανοδική ήταν και η μεταβολή των εξαγωγών τροφίμων κατά 11,8 εκατ. €, δηλαδή 0,5%. Μεγάλη άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές χημικών προϊόντων κατά 250,3 εκατ. € και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.970,9 εκατ. €, ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων διαμορφώθηκαν σε 1.522,9 εκατ. €, αυξημένες κατά 2,8 εκατ. €. Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (260,3 εκατ. €, ήτοι 24,1%), πρώτων υλών (105,3 εκατ. €, ήτοι 16,1%) και ποτών και καπνών (16,3 εκατ. €, ήτοι 4,4%). Αντίθετα, έντονα καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών λιπών και ελαίων κατά 196,4 εκατ. €, δηλαδή 48,4%.

Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο διάστημα, καθώς απορροφούν το 55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται για τρίτες χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 32,1% για τρίτες χώρες.

Σχόλια