Οικονομία

Αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της «Ασπίς Πρόνοια»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιριών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ προχώρησε ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, «καταβλήθηκαν τα ποσά των προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των Τραπεζών που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Επιπλέον, η ανακοίνωση αναφέρει:

Περαιτέρω και βάσει της διαδικασίας προσωρινών διανομών ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 426 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 319 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 107 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

Με βάση τη διαδικασία αυτή δόθηκαν τη 14η Μαρτίου 2019 εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία προσωρινής διανομής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ είναι σε εξέλιξη και θα είναι έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα.

Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καλεί τα μέλη της να επικοινωνήσουν με την Ένωση στα τηλέφωνα 28210.92306 και 28210.92666.                         

Σχόλια