Οικονομία

Προτάσεις για την προστασία της κυρίας κατοικίας ενόψει νέο νομοσχεδίου

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καταθέτει προτάσεις

Ενόψει κατάθεσης του νέου Νομοσχεδίου (τροποποίηση του άρθρου 9 ) για την προστασία της κυρίας κατοικίας, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συμπληρώνει κάποιες προτάσεις.

Οι προτάσεις της είναι:

-Απαγόρευση της μεταβίβασης σε εταιρείες, των δανείων οφειλετών που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πλαίσιο του νόμου.

-Το τραπεζικό προϊόν (δάνειο) και η ρύθμιση αυτού, να μην εξαρτάται από την  διακριτική ευχέρεια των τραπεζών.

-Να διευκρινιστεί εάν το επιλέξιμο ποσό των 130.000 ευρώ αφορά και άλλα δάνεια με εξασφάλιση π.χ. (καταναλωτικό δάνειο πιστωτικές κάρτες ), με εμπράγματη εξασφάλιση, γνωρίζοντας ότι οι τράπεζες σε κάποιο χρόνο ενοποιούσαν τα χρέη, σε ένα νέο δάνειο, «βαφτισμένο» ως στεγαστικό με εμπράγματη εξασφάλιση.

-Να μη συμπεριληφθούν αδίκαστες αιτήσεις παρά μόνο με οικεία βούληση κάθε οφειλέτη.

-Σημαντική παρατήρηση: To εισόδημα 12.500 ευρώ για άγαμο για ένα δάνειο ύψους 130.000 ευρώ, για 25 χρόνια η δόση που προκύπτει είναι 500 ευρώ τον μήνα. Για 12 μήνες = 6.000 ευρώ. 

Επομένως, το υπόλοιπο του εισοδήματος φθάνει στα 542 ευρώ τον μήνα, εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σχόλια