Οικονομία

Οδηγός για τα Σχέδια Βελτίωσης

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αξιολογητές, οι μελετητές και οι υποψήφιοι παραγωγοί επενδυτές

Να μπορούν να καλύψουν τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού που ζητούν, για να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι αγρότες ή τα νομικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση επενδυτικών σχεδίων.

Αυτό προβλέπει ο οδηγός αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης που εξεδόθη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εστάλη στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας. Χρήσιμες πληροφορίες μάς έδωσε χθες ο γεωπόνος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων “Proactive A.E.”, Νίκος Μπουνάκης.

«Ένας πρώτος αξιολογητής του κάθε φακέλου είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας. Και ακολουθεί μια δεύτερη αξιολόγηση από την Περιφέρεια. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν αναφέρονται στους αξιολογητές για το πώς θα αξιολογήσουν τα πεδία που βλέπουν στο σύστημα. Τώρα ως προς την αξιολόγηση δεν έχουμε κάποιες αλλαγές με βάση τα κριτήρια που ξέρουμε. Σε πρώτη φάση θα ελέγξουν αν είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα και ότι έχουν αναρτηθεί όλα τα δικαιολογητικά», λέει στη “Νέα Κρήτη” ο Νίκος Μπουνάκης και διευκρινίζει ότι «η έλλειψη ενός δικαιολογητικού δε σημαίνει την απόρριψη της αίτησης. Ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει και επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον το κρίνει εκείνος απαραίτητο. Και γενικότερα μπορεί να ζητήσει διευκρινιστικές πληροφορίες από τους μελετητές».

Σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις, ο Νίκος Μπουνάκης εκτιμά ότι «δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, αλλά κανονικά από την αρχή που θα αρχίσουν οι αξιολογήσεις, σίγουρα θα χρειαστούμε τρεις και τέσσερις μήνες για να ολοκληρωθούν, οπότε πάμε για μετά το καλοκαίρι».

Ο οδηγός

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο, σκοπός του οδηγού είναι να συμβάλει στην ενιαία εφαρμογή της διαχείρισης και της αξιολόγησης των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων, στην ίση μεταχείριση των υποψήφιων δικαιούχων και στη νομιμότητα των πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 4.1. «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Μεταξύ άλλων οι αξιολογητές θα πρέπει να ελέγξουν αν οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έχουν ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης (μόρια: 20), καθώς επίσης την ύπαρξη βεβαιώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων χωρίς παρακρατούμενες οφειλές.

* Κάλυψη τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού (μόρια: 20)

Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί με τον ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος ή με τον ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος στο οποίο αυτό υπάγεται.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, εξετάζονται από τον αξιολογητή οι βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ο υποψήφιος, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά γενικών δαπανών που τυχόν υποβάλλονται, και καταχωρίζει στο πεδίο την τιμή «Ναι» αν το άθροισμα που προκύπτει καλύπτει το 20% του αιτούμενου της δράσης.

Στην περίπτωση που στο άθροισμα πρέπει να συνυπολογιστεί και η εξόφληση κάποιου παραστατικού γενικών δαπανών, που έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή, αυτό αθροίζεται μόνο αν η εξόφλησή του έχει προηγηθεί της περιόδου του τραπεζικού υπόλοιπου.

Για τα συλλογικά σχήματα εξετάζονται μόνο οι εταιρικοί λογαριασμοί και όχι λογαριασμοί των εταίρων ή των μελών.

Αν προσκομίζονται παραπάνω από ένας λογαριασμοί για περιόδους που δε συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε θα εξάγεται μέσο μηνιαίο υπόλοιπο για κάθε μήνα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της περιόδου.

Γίνεται δεκτή οποιαδήποτε βεβαίωση αφορά τρίμηνη έως δωδεκάμηνη χρονική περίοδο που λήγει από την 31η/12/2017 και μετά. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες το σχήμα είναι δικαιούχος σε καταθετικούς (ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο συνολικά της περιόδου ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα της.

* Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενημεροτήτων (μόρια: 10)

Εξετάζεται από τον αξιολογητή η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (β’ στάδιο). Δικαιολογητικά τα οποία λήγουν την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης θεωρούνται σε ισχύ.

Για να συμπληρωθεί το πεδίο ως «Ναι», η αιτία χορήγησης των δικαιολογητικών πρέπει να είναι για είσπραξη χρημάτων. Καθώς αν κάποιος έχει κάνει αίτηση μόνο για τη δράση 4.1.3 δεν είναι υποχρεωμένος να είναι επαγγελματίας αγρότης, η ασφαλιστική του ενημερότητα είναι δυνατόν να μην είναι του κλάδου ΟΓΑ του ΕΦΚΑ.

Για τη βαθμολόγηση του πεδίου, οι εξής τεκμηριώσεις θεωρούνται ισοδύναμες με την ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων χωρίς παρακρατούμενες οφειλές:

α) Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ με αιτία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση», επί της οποίας αναγράφεται «Ο/Η ανωτέρω δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές». Στην περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο αξιολογητής καταχωρίζει στο πεδίο την τιμή «Όχι».

β) Προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αιτία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση», συνοδευόμενη από βεβαίωση χρεών ή από την εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Ρυθμίσεων» από την επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet.gr. Από τη βεβαίωση χρεών ή από την εκτύπωση των στοιχείων ρυθμίσεων δεν πρέπει να προκύπτει η ύπαρξη ρυθμίσεων.

Εάν με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν παρακρατούμενες οφειλές, τότε ο αξιολογητής συμπληρώνει «Ναι» στο σχετικό πεδίο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια