Οικονομία

Συντάξεις... 7 ταχυτήτων

Δίχως περικοπές αλλά με... διαφοροποιήσεις

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά... συνολικά επτά διαφορετικοί τύποι συντάξεων, ανάλογα με τη χρονική περίοδο κατά την οποία τις αιτήθηκαν οι δικαιούχοι τους, διαμορφώνονται με τις νέες διατάξεις που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, προκειμένου να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες μειώσεις στις συντάξεις που επρόκειτο να ισχύσουν από το 2019.

Η κυβέρνηση δεν προχώρησε απλώς στην “ακύρωση” των σχετικών διατάξεων που είχαν προβλεφθεί σε προηγούμενη συμφωνία με τους δανειστές και ψηφίστηκαν σε νόμο. Αντίθετα, περιέπλεξε ιδιαίτερα το συνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προκύπτουν επτά διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού της σύνταξης, αναλόγως με... πότε κατατέθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης.

Έτσι, διαφορετικά υπολογίζονται οι συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν έως τη 12η/5/2016 και διαφορετικά υπολογίζονται οι συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν μεταξύ 13ης/5 και 31ης/12/2016, το 2017 και το 2018, εφόσον η “προσωπική διαφορά” είναι άνω του 20%.

Αλλιώς, επίσης, προκύπτουν τα καταβαλλόμενα ποσά μεταξύ 13ης/5 και 31ης/12/2018, αν η αρνητική “προσωπική διαφορά” είναι κάτω από 20%.

Παράλληλα, διαφορετικός θα είναι ο τρόπος τελικού υπολογισμού των συντάξεων τις οποίες θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά την 1η/1/2019.

Αλλαγές, όμως, θα υπάρξουν και για τις συντάξεις τις οποίες είχαν αιτηθεί ασφαλισμένοι έως και τη 12η/5/2016 και μετά τον επανϋπολογισμό τους εμφάνισαν θετική “προσωπική διαφορά”.

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία κύριων συντάξεων θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1) “Παλιές” συντάξεις με αρνητική “προσωπική διαφορά”. Οι καταβαλλόμενες κατά τη 12η/5/2016 (ή “παλιές”) κύριες συντάξεις (σ.σ. σ’ αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες τις οποίες είχαν αιτηθεί έως την προαναφερθείσα ημερομηνία), οι οποίες μετά τον επανυπολογισμό τους βάσει των διατάξεων Κατρούγκαλου εμφανίζουν αρνητική “προσωπική διαφορά” (δηλ. καθίστανται χαμηλότερες από το σημερινό τους επίπεδο), δε θα μειωθούν από 1η/1/2019 έως 18%. Με άλλα λόγια, θα διατηρηθούν στο σημερινό τους επίπεδο.

2) “Παλιές” συντάξεις με θετική “προσωπική διαφορά”. Οι καταβαλλόμενες κατά τη 12η/5/2016 (ή “παλιές”) κύριες συντάξεις (σ.σ. σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες τις οποίες είχαν αιτηθεί έως την προαναφερθείσα ημερομηνία), οι οποίες μετά τον επανυπολογισμό τους βάσει των διατάξεων Κατρούγκαλου εμφανίζουν θετική “προσωπική διαφορά” (δηλ. καθίστανται υψηλότερες σε σχέση με το σημερινό τους επίπεδο), θα αυξηθούν σταδιακά από την 1η/1/2019 έτσι ώστε να φτάσουν σε 5 έτη (δηλ. έως το 2023) το επίπεδο που “δείχνει” ο επανυπολογισμός τους.

3) “Νέες” συντάξεις του 2016-2018 με αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω του 20%. Οι συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν (ή θα αιτηθούν) ασφαλισμένοι μεταξύ της 13ης/5/2016 και της 31ης/12/2018, και οι οποίες (μετά τον υπολογισμό τους βάσει νόμου Κατρούγκαλου) εμφανίζουν αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω του 20%, θα παραμείνουν μειωμένες στο ίδιο επίπεδο (έως 20%) και μετά την 1η/1/2019.

4) “Νέες” συντάξεις του 2016 με αρνητική “προσωπική διαφορά” πάνω από 20%. Στις συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από τη 13η/5/2016 έως και την 31η/12/2016, και οι οποίες (μετά τον υπολογισμό τους βάσει νόμου Κατρούγκαλου) εμφάνισαν αρνητική “προσωπική διαφορά” άνω του 20%, δεν κόπηκε το 50% της διαφοράς αυτής. Το ποσοστό της διαφοράς, που διατηρήθηκε, θα παραμείνει “προστατευμένο” και μετά την 1η/1/2019.

5) “Νέες” συντάξεις του 2017 με αρνητική “προσωπική διαφορά” πάνω από 20%. Στις συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από την 1η/1/2017 έως και την 31η/12/2017, και οι οποίες (μετά τον υπολογισμό τους βάσει νόμου Κατρούγκαλου) εμφάνισαν αρνητική “προσωπική διαφορά” άνω του 20%, δεν κόπηκε το 33% της διαφοράς αυτής. Το ποσοστό της διαφοράς, που διατηρήθηκε, θα παραμείνει “προστατευμένο” και μετά την 1η/1/2019.

6) “Νέες” συνάξεις του 2018 με αρνητική “προσωπική διαφορά” πάνω από 20%. Στις συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από την 1η/1/2018 έως και την 31η/12/2018, και οι οποίες (μετά τον υπολογισμό τους βάσει νόμου Κατρούγκαλου) εμφάνισαν αρνητική “προσωπική διαφορά” άνω του 20%, δεν κόπηκε το 25% της διαφοράς αυτής. Το ποσοστό της διαφοράς, που διατηρήθηκε, θα παραμείνει “προστατευμένο” και μετά την 1η/1/2019.

7) “Νέες” συντάξεις από το 2019 και έπειτα με αρνητική “προσωπική διαφορά”. Στις συντάξεις τις οποίες θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά την 1η/1/2019, και οι οποίες κατά τον υπολογισμό τους βάσει του νόμου Κατρούγκαλου εμφανίσουν αρνητική “προσωπική διαφορά” (ανεξαρτήτως ποσοστού), δε θα έχουν καμία “προστασία”. Δηλαδή ακόμα και αν εμφανίσουν διαφορά άνω του 20%, αυτή δε θα διατηρηθεί κατά κανένα ποσοστό, όπως συνέβη με τις συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ 13ης/5/2016 και 31ης/12/2018.

Σχόλια