Οικονομία

Πλέον χωριστές δηλώσεις για τους συζύγους

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους

Με την παροχή της δυνατότητας στα ζευγάρια να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ουσιαστικά δίνεται διέξοδος σε πολλούς προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές του ενός συζύγου προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, η διάταξη προβλέπει ότι από τη φορολογική δήλωση του 2019 (εισοδήματα 2018) τα ζευγάρια μπορούν να μην υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Για να γίνει αυτό, αρκεί ο ένας από τους συζύγους να υποβάλει το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου δήλωση για την πρόθεσή του να υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση. Η δήλωση δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο.

Στην περίπτωση που υποβληθούν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, κάθε σύζυγος “χρεώνεται” το τεκμήριο διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που του αναλογεί με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία. Έτσι στην περίπτωση συνιδιοκτησίας 50%-50% σε κατοικία και Ι.Χ. το σχετικό τεκμήριο μοιράζεται στους δύο συζύγους.

Επιπλέον, κάθε σύζυγος θα χρεώνεται το τεκμήριο ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης ύψους 3.000 ευρώ, αντί για 5.000 που χρεώνεται στο ζευγάρι στην περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης. Το εισόδημα και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων βαρύνουν, στην περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης, τον σύζυγο με το υψηλότερο εισόδημα. Αν τα εισοδήματά τους είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα.

Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους είναι τα εξής:
- Οι φορολογούμενοι χάνουν το ευεργέτημα της “μεταφοράς” εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο, δηλαδή με βάση το οικογενειακό εισόδημα, για την κάλυψη τεκμηρίων.
- Η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δε μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο όταν δεν επαρκεί για τον έναν σύζυγο.
- Υψηλότερο κόστος σε χρήμα και σε χρόνο για την υποβολή δύο δηλώσεων αντί για μιας.
Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους έχει τα εξής θετικά για τους φορολογούμενους:
* Δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
* Δε γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δε γίνεται αυτόματος συμψηφισμός.
* Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.

Σχόλια