Οικονομία

Πληρωμή 9 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορά τα υπόλοιπα των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων παλαιότερων ετών

Τα υπόλοιπα των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων παλαιότερων ετών θα καλυφθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πληρωμή που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Στο προσεχές διάστημα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων θα προχωρήσει στην εν λόγω πληρωμή των εκατομμυρίων.

Όπως αναφέρει η απόφαση διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε στη Διαύγεια «Τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.000.000,00 Euro (εννέα εκατομμυρίων ευρώ), από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210026 με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις των δράσεων 1.4, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.6, 4.1 και 4.2 του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013» προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου».

(φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια