Οικονομία

Απώλεια ασφαλιστικής ενημερότητας για όσους δεν πληρώνουν έστω και μια δόση της ρύθμισής τους

Σε... χρόνο μηδέν θα λαμβάνει προειδοποίηση από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για κατασχέσεις έναντι οφειλών στα Ταμεία όποιος επαγγελματίας δεν πληρώσει έστω και μία δόση της ρύθμισής του.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη “Ναυτεμπορική”, από αυτόν κιόλας τον μήνα, οι δόσεις όλων των ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον τέως Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (τ. ΟΑΕΕ) θα εισπράττονται από το ΚΕΑΟ και όχι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (στον οποίο έχει ενταχθεί ο ΟΑΕΕ από την 1η/1/2017).

Συνεπώς, οι δόσεις θα εισπράττονται απευθείας από τον αρμόδιο φορέα (δηλαδή το ΚΕΑΟ) για τα ασφαλιστικά χρέη και όχι από τον φορέα εκείνο ο οποίος εισπράττει κατά βάση τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές (δηλαδή τον ΕΦΚΑ), τόσο των εργοδοτών-μισθωτών όσο και των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

Όποιος οφειλέτης δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τη δόση της ρύθμισής του στο ΚΕΑΟ θα χάνει, άμεσα, δηλαδή χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση, την ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητά του, όπως συμβαίνει σε όποιον επαγγελματία δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές και τις δόσεις των χρεωστικών υπολοίπων του 2017 στον ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να προβεί σε μια σειρά οικονομικών συναλλαγών (π. χ., αγοραπωλησία ακινήτων), ενώ δε θα έχει πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Άμεση εικόνα

Και αυτό γιατί το ΚΕΑΟ θα έχει άμεση εικόνα για το ποιος επαγγελματίας πληρώνει στην ώρα του τα χρέη του και ποιος όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο θα μπορεί πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή σε λιγότερο από το διάστημα ενός μήνα, να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς του για τη “συμμόρφωση” του οφειλέτη.

Με άλλα λόγια, αμέσως αφού ένας οφειλέτης δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τη δόση μίας ρύθμισης, θα στέλνεται “σήμα” στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, οι οποίες έχουν αντικείμενο την ειδοποίηση των οφειλετών. Αυτές, με τη σειρά τους, θα στέλνουν ατομικό ειδοποιητήριο στον ασυνεπή οφειλέτη, δηλώνοντάς του πως, εφόσον δεν εξοφλήσει τα χρέη του (εφάπαξ ή σε δόσεις), θα βρεθεί αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητά του.

Αντίθετα, μέχρι τον προηγούμενο μήνα, ο ΕΦΚΑ ειδοποιούσε το ΚΕΑΟ για το ποιος πλήρωσε και ποιος όχι τη μηνιαία δόση του, μετά την εκκαθάριση όλων των εισφορών κάθε μήνα. Έπειτα το ΚΕΑΟ προχωρούσε στις προβλεπόμενες ενέργειες. Έτσι μεσολαβούσε ένα διάστημα 1 έως 2 μηνών μέχρι ο οφειλέτης να λάβει ατομική προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ.

Άλλος ένας “βραχνάς”

Η είσπραξη των δόσεων των ρυθμίσεων από το ΚΕΑΟ - πέραν της άμεσης ενεργοποίησης των μηχανισμών προειδοποίησης και, αν χρειαστεί, των κατασχέσεων - προσθέτει κι άλλους ασφαλιστικούς “βραχνάδες” στους ελεύθερους επαγγελματίες, δίπλα στους ήδη υπάρχοντες.

Αυτοί είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών 26,9% κάθε μήνα επί του εισοδήματος, αλλά και η καταβολή των δόσεων για την εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων, τα οποία προέκυψαν από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017 για όσους δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015. Αν ένας επαγγελματίας δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα για έναν μήνα τις τρέχουσες εισφορές του ή τη δόση εξόφλησης του περσινού χρεωστικού υπολοίπου, τότε χάνει αυτομάτως την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα.

Μάλιστα, από αυτόν τον μήνα, έγιναν πιο ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια, καθώς ορίστηκε η ίδια προθεσμία για τις δύο παραπάνω καταβολές. Παράλληλα, η μη καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων των ληξιπροθέσμων χρεών από έναν επαγγελματία οδηγεί επίσης (όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις) σε απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, ακόμα και αν κάποιος επαγγελματίας έχει καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές και τις δόσεις για το χρεωστικό υπόλοιπο του 2017.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος, η μη άμεση επικοινωνία μεταξύ του ΕΦΚΑ, ο οποίος εισέπραττε και τις δόσεις των ρυθμίσεων, και του ΚΕΑΟ, ο οποίος μόνο προχωρούσε σε μέτρα “συμμόρφωσης” των οφειλετών (και όχι είσπραξης των οφειλών), εμπόδιζε την άμεση απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων των ρυθμίσεων. Αυτή η “απόσταση” παύει να ισχύει και έτσι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων των ρυθμίσεων σηματοδοτεί την άμεση απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας-ενημερότητας, όπως και στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τρεχουσών εισφορών και των δόσεων εξόφλησης των χρεωστικών υπολοίπων...

Σχόλια