Οικονομία

Πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ παρουσίασε, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της χώρας.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2017 υπήρξε πλεόνασμα 3,1 δισ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 771 εκατ. ευρώ ή 18,9%, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 156 εκατ. ευρώ ή 16,8%.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου κυρίως της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 19,1% και, σε μικρότερο βαθμό, της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3 ευρώ ή 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 37,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 66,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πιο αναλυτικά, ανοδικά κινήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 29,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των “28”, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε. των “28” παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2018 εμφάνισε πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,9 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 16% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φτάνοντας τα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 2 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 16,5% (Ιούνιος 2018: 158 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2017: 135 εκατ. ευρώ).

Σχόλια