Οικονομία

«Πιο υψηλή ανάπτυξη»

«Η χώρα έχει ανάγκη από πιο “εκρηκτική” ανάπτυξη», εκτιμά στο εβδομαδιαίο δελτίο της “7 ημέρες Οικονομία” η Eurobank, που κάνει λόγο για ηπιότερη του αναγκαίου ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης της μεγάλης ύφεσης που έχει προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ελληνική οικονομία, σημειώνεται στο δελτίο, «παρουσίασε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης» για 5ο τρίμηνο στη σειρά το 1ο τρίμηνο του 2018.

«Η τελευταία φορά που η ελληνική οικονομία σημείωσε παρόμοια επίδοση σε ποιοτικούς όρους ήταν το 4ο τρίμηνο 2006 (σε ποσοτικούς όρους ο αντίστοιχος ρυθμός μεγέθυνσης ήταν 3,2 φορές υψηλότερος), δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια πριν την έναρξη της μεγάλης ελληνικής ύφεσης. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημάδι ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται της στασιμότητας των τελευταίων ετών. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 1,5% (ή 0,6% σε τριμηνιαία βάση) την περίοδο από το 4ο τρίμηνο του 2016 έως το 1ο τρίμηνο του 2018, από -0,3% (ή 0,0% σε τριμηνιαία βάση) την περίοδο από το 4ο τρίμηνο του 2014 έως το 4ο τρίμηνο του 2016», αναφέρει η Eurobank.

«Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο τεύχος του δελτίου, η προαναφερθείσα μακροοικονομική επίδοση είναι σχετικά ήπια, δεδομένων: πρώτον, της μεγάλης ύφεσης των προηγούμενων ετών και, δεύτερον, του υψηλότερου κατά μία ποσοστιαία μονάδα ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το πρίσμα της δαπάνης, ο σχετικά ήπιος μέσος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων 5 τριμήνων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επίδοση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πιο αναλυτικά, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της προαναφερθείσας μεταβλητής διαμορφώθηκε στο 0,1% (ή -0,1% σε τριμηνιαία βάση). Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα ύστερα από την ισχυρή πτώση που σημείωσε το 3ο τρίμηνο του 2015 (τραπεζική αργία, έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, δημοψήφισμα και υπογραφή της 3ης δανειακής σύμβασης) ανέκαμψε - όχι πλήρως - το αμέσως επόμενο τρίμηνο και στη συνέχεια παρέμεινε κατά μέσο όρο στάσιμη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική κατανάλωση είναι θετική συνάρτηση του τρέχοντος διαθέσιμου εισοδήματος και του πλούτου των νοικοκυριών, η προαναφερθείσα επίδοση ερμηνεύεται, πρώτον, από την αύξηση των φορολογικών βαρών και, δεύτερον, από τις διαμορφωθείσες προσδοκίες για περαιτέρω πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο μέλλον, λόγω της προβλεπόμενης μείωσης των συντάξεων και του αφορολόγητου ορίου το 2019 και το 2020 αντίστοιχα. Δύναται να υποστηριχτεί ότι τα δύο παραπάνω στοιχεία αντιστάθμισαν πλήρως τη θετική επίδραση που είχε για την ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα η αύξηση της απασχόλησης. Η τελευταία παρουσίασε θετική μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 2,0% την περίοδο Ιουνίου 2014-Μαρτίου 2018», εκτιμά η τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 2,3% το 1ο τρίμηνο του 2018 (1,8% σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας), τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: Η ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από τις καθαρές εξαγωγές (η δημόσια κατανάλωση είχε οριακή θετική συνεισφορά). Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κινήθηκαν ανοδικά για 7ο τρίμηνο στη σειρά, σημειώνοντας ετήσια ενίσχυση 7,6% (αγαθά 10,5 YoY% και υπηρεσίες 3,8 YoY%), με τις εισαγωγές να μειώνονται -2,8% (αγαθά -6,1 YoY% και υπηρεσίες 13,0 YoY%). Τέλος, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παρουσίασαν αρνητική ετήσια μεταβολή της τάξης του -0,4% και του -12,1% (επενδύσεις παγίων -10,4 YoY%) αντίστοιχα.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τη Eurobank, o θετικός ρυθμός μεγέθυνσης για 5ο τρίμηνο στη σειρά «αποτελεί ένα σημάδι σταδιακής εξόδου της Ελλάδας από την παγίδα στασιμότητας των τελευταίων ετών. Ωστόσο η ύφεση όπως και η ανάκαμψη είναι έννοιες σχετικές.

Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων, η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ενίσχυσης των εξαγωγών, αλλά και η σταδιακή ανάκαμψη της κατανάλωσης μέσω της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου», καταλήγει.

Σχόλια