Οικονομία

Σχεδιάζουν τον νέο φόρο περιουσίας... για όλους

Την αδικία στο φορολογικό σύστημα, που συνεχίζει να επιτρέπει (λόγω... παραθύρων) τη συσσώρευση μεγάλης περιουσίας δίχως πληρωμή φόρων, θα επιχειρήσει να “θεραπεύσει” ένας φόρος-σύνολο στην περιουσία, που σχεδιάζεται να υποκαταστήσει (στο πεδίο των εσόδων) τον “άδικο” ΕΝΦΙΑ.

Ωστόσο πρόκειται για έναν “δύσκολο” φόρο, καθώς βασίζεται στη σύνταξη του περιουσιολογίου, το οποίο με τη σειρά του συναντά τεράστια προσκόμματα, κι όχι μόνο από εκείνους που έχουν συμφέρον από την αποτυχία σύνταξής του.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, ο φόρος περιουσίας θα βασιστεί στη δημιουργία του περιβόητου περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγραφεί το σύνολο της περιουσίας, κινητής, ακίνητης και άυλης, κάθε φορολογούμενου. Με βάση την αξία, θα επιβάλλεται κλιμακωτός φόρος με συντελεστές που θα αυξάνονται όσο αυξάνεται το σύνολο της περιουσίας.

Αρμόδια στελέχη στο υπουργείο Οικονομικών δεν κρύβουν ότι αρχική πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει, καταρχάς, στην αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με έναν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα έχει υψηλό αφορολόγητο όριο.

Ο φόρος αυτός, όμως, θα μειώσει δραστικά τα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων, καθώς σήμερα ο ΕΝΦΙΑ φέρνει ετησίως το ποσό των 3,2 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας μετά βίας θα φέρει 1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Η διαφορά αυτή είναι το εισπρακτικό αποτέλεσμα που σχεδιάζεται να καλύψει ο φόρος συνολικής περιουσίας. Επί της ουσίας σχεδιάζεται ο νέος ΦΑΠ να απορροφηθεί από τον φόρο περιουσίας, που θα επιβάλει φορολογία και στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.

Στο περιουσιολόγιο, που θα αποτελέσει τη βάση για την επιβολή του φόρου περιουσίας, θα καταγραφούν, όπως σημειώθηκε, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο φορολογούμενος σε όλον τον κόσμο (όχι μόνο στην Ελλάδα), όπως - ενδεικτικά - ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, επιχειρηματικές συμμετοχές, κάθε είδους χρεόγραφα, οχήματα, σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα και πνευματικά και άλλα δικαιώματα.

Αποκαλυπτικό του σχεδιασμού αυτού της κυβέρνησης για τον φόρο περιουσίας είναι και το κείμενο του ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης. Στο τμήμα φορολογικής μεταρρύθμισης του αναπτυξιακού σχεδίου, η δημιουργία του περιουσιολογίου, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή του φόρου περιουσίας, αναφέρεται ως το πρώτο και πιο σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Στο κείμενο του “ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης” αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «το 2018 ελήφθη νομοθετική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση και την τροποποίηση του νόμου 3842/2010. Το περιουσιολόγιο θα χρησιμεύσει για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής. Θα επιτρέψει την κατανομή του φορολογικού βάρους στη βάση αντικειμενικών εισοδηματικών, ιδιοκτησιακών και κοινωνικών κριτηρίων, σε συνδυασμό με τα αφορολόγητα όρια».

Πριν από το ολιστικό σχέδιο έχει προηγηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο αποκαλύπτεται η επαναφορά των σχεδιασμών για τη δημιουργία του περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο σχέδιο ότι «αντικείμενο της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων.

Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς.

Πρόκειται για ένα έργο μακράς πνοής, το οποίο επιπρόσθετα, λόγω της γνώσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον μπορεί να αξιοποιηθεί και να επηρεάσει τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας».

Σχόλια