Οικονομία

Αλαλούμ με τις επιστροφές εισφορών - 33.000 ελεύθεροι επαγγελματίες στο περίμενε

Ένας... μικρός χαμός γίνεται με τη διαδικασία επιστροφής εισφορών του 2017 σε 330.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Ο λόγος για όσους μη μισθωτούς πλήρωσαν το 2017 αυξημένες εισφορές. Ήρθε πλέον η ώρα της αναδρομικής επιστροφής της υπερβάλλουσας διαφοράς που κατέβαλαν.

Ωστόσο, είναι ασαφές ακόμη το πώς και το πότε ακριβώς θα γίνει αυτή.
Αν και το υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει εγκύκλιο με την οποία προβλέπεται η καταβολή από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών σε όσους επαγγελματίες δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, έχουν μείνει εντελώς αδιευκρίνιστα ορισμένα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα.

Έτσι, οι εν λόγω επαγγελματίες που κατέβαλαν υψηλότερες εισφορές το 2017 (βάσει εισοδήματος 2015), ενώ έπρεπε να καταβάλουν χαμηλότερες (βάσει εισοδήματος 2016) και δικαιούνται επιστροφές, δεν μπορούν, προς το παρόν, στην πράξη να λάβουν πίσω τη διαφορά μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών.

Με άλλα λόγια, ενώ ήδη βλέπουν στα ειδοποιητήρια που έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το “πιστωτικό υπόλοιπο” το οποίο προκύπτει από τη διαφορά καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών στον ασφαλιστικό λογαριασμό τους για το 2017, δεν μπορούν να το αντλήσουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Και αυτό είτε γιατί το υπόλοιπο αυτό θα συμψηφιστεί με εισφορές, παλιές ή μελλοντικές - αν και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως η σχετική διαδικασία - είτε γιατί, σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοιος συμψηφισμός, δεν έχει καθοριστεί πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι το ποσό αυτό “στο χέρι”.

Για όσους επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, αυτά θα συμψηφιστούν με τις επιστροφές.

Για όσους δεν έχουν χρέη, αλλά το πιστωτικό υπόλοιπό τους είναι κάτω από 50 ευρώ, δε θα τους επιστραφεί. Θα συμψηφιστεί με μελλοντικές εισφορές.
Όσοι δουν στα ειδοποιητήριά τους για την εκκαθάριση των εισφορών που κατέβαλαν το 2017 πιστωτικό υπόλοιπο πάνω από 50 ευρώ, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τα λάβουν “στο χέρι” ή να τα συμψηφίσουν με μελλοντικές εισφορές.

Στην περίπτωση που θέλουν να συμψηφιστεί το πιστωτικό τους υπόλοιπο με τις επόμενες εισφορές τους, θα πρέπει οι δικαιούχοι επιστροφών να το δηλώσουν με ειδική ηλεκτρονική αίτηση έως τις 31 Μαΐου. Σε διαφορετική περίπτωση, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το εν λόγω υπόλοιπο.

Ρυθμισμένα

Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με εκείνους που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους λ.χ. με τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Αυτοαπασχολούμενος εξακολουθεί να τηρεί τη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη ύψους 10.000 ευρώ, καταβάλλοντας 100 ευρώ/μήνα. Ήδη έχει καταβάλει 35 δόσεις, εξοφλώντας 3.500 ευρώ από το συνολικό χρέος του. Δικαιούται, μετά την εκκαθάριση των εισφορών του 2017, επιστροφή ύψους 600 ευρώ. Δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα “ενσωματωθεί” η επιστροφή αυτή στο υπόλοιπο του χρέους, το οποίο θα πρέπει να μειωθεί κατά 600 ευρώ (δηλαδή να πέσει από τα 6.500 ευρώ στα 5.900 ευρώ), χωρίς να ακυρωθεί η ρύθμιση.

Όπως γράφει το capital. gr, είτε το ύψος των 65 υπολειπόμενων δόσεων θα επανακαθοριστεί (δηλαδή η επιστροφή των 600 ευρώ θα κατανεμηθεί στις υπόλοιπες 65 δόσεις, οδηγώντας σε μείωσή τους κατά 10 ευρώ ή 10% κάθε μήνα) είτε θα εξοφληθούν “έναντι” όσες δόσεις είναι εφικτό βάσει του υπολοίπου (εν προκειμένω, 6 δόσεις των 100 ευρώ) και θα μείνουν ως είχαν οι υπόλοιπες 48 (των 100 ευρώ η καθεμία).

Σχόλια