Οικονομία

Το Δημόσιο θα «πληρώνει» αυτόματα δόσεις 3 ετών στους «ενταγμένους» του ν. Κατσέλη - Ποιους αφορά

Σημαντική ήταν και η «ανακοίνωση» του κ. Δραγασάκη ότι ενεργοποιείται η διάταξη αναφορικά με την κρατική επιχορήγηση προς τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το Δημόσιο θα «πληρώνει» αυτόματα τις δόσεις για 3 χρόνια στους «ενταγμένους» του νόμου Κατσέλη.

Πιο αναλυτικά όπως τονίζει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, επισημάνθηκε από την κυβέρνηση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την ενεργοποίηση της διάταξης αναφορικά με την κρατική επιχορήγηση προς τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της νέας αυτής ρύθμισης, θα επιτρέπεται στους πιστωτές να εισπράττουν εκείνοι το ποσό της επιδότησης μέρους της συνολικής δόσης έναντι των δικαιούχων της.

Δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης είναι όσοι έχουν πετύχει δικαστική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών τους, έχει δηλαδή καθοριστεί σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το μηνιαίο εισόδημα αυτό είναι για έναν άγαμο μέχρι 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι μέχρι 1.160 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 1.720 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά έως 2.000 ευρώ, το μήνα.

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για έναν άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο (δηλαδή 160.000 ευρώ) και κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα πρέπει να έχει σπίτι με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά μέχρι 220.000 ευρώ.

3. Ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται από το σχέδιο ρύθμισης.

4. Είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015 και την κοινή απόφαση (ΦΕΚ 2723/16/12/2015) των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη ότι το δημόσιο συμμετέχει στη δόση που ορίζει το δικαστήριο καταβάλλοντας το ποσό που προκύπτει, ύστερα από την αφαίρεση της μηνιαίας δόσης του οφειλέτη για την αποπληρωμής του χρέους από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας.

Το δημόσιο βάζει κάθε μήνα το μερίδιο που του αναλογεί, αφού ο οφειλέτης βάλει πρώτος τη δόση που του έχει οριστεί. Η κρατική επιδότηση πραγματοποιείται απευθείας στις τράπεζες με πίστωση του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού - κωδικού του δανείου. Πως ορίζεται, όμως, η συμμετοχή του δημοσίου;
Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας καθορίζει την ελάχιστη καταβολή του οφειλέτη και το υπόλοιπο ποσό συμπληρώνεται από την κρατική επιδότηση. Έτσι ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλει ως ελάχιστη ετήσια συνεισφορά το 5% του διαθέσιμου εισοδήματος του, αν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.

Αν το εισόδημα είναι άνω των 8.000 ευρώ τότε επί του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10%. Έτσι, για παράδειγμα κάποιος που έχει εισόδημα 8.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει ετησίως στις τράπεζες τουλάχιστον 400 ευρώ ή 33,3 ευρώ το μήνα. Αν κάποιος έχει 12.000 ευρώ εισόδημα θα πρέπει να πληρώνει ελάχιστη μηνιαία δόση 66,6 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού θα το καλύπτει το δημόσιο.

Υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης έχει, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015, τριετή διάρκεια.

Αν και υπάρχει η ρύθμιση, εν τούτοις τα νοικοκυριά δεν την έχουν ενεργοποιήσει λόγω του όγκου γραφειοκρατίας.

Η επιδότηση αυτή σύμφωνα με τον νόμο «Σταθάκη» χορηγείται για μία τριετία και αφορά δανειολήπτες που κέρδισαν τις υποθέσεις και έχουν στα χέρια τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ωστόσο ο αριθμός των οφειλετών που έχει χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, είναι πολύ μικρός.

Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στις προτάσεις της, που είχε καταθέσει για την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη, είχε εισηγηθεί να επιτρέπεται και στις τράπεζες να ζητήσουν αυτήν την επιδότηση, στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης δεν ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα νόμο «Σταθάκη» η επιδότηση αφορά μόνο σε εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν ζητήσει την προστασία του νόμου Κατσέλη και κέρδισαν τελεσίδικα την αναστολή πληρωμής για τρία χρόνια.

Για να λάβουν την επιδότηση θα έπρεπε να υποβάλουν το σχετικό αίτημα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για να πληρώνει το Δημόσιο ολόκληρη τη δόση ή μέρος αυτής.

Πιο συγκεκριμένα δικαίωμα σε αυτήν την κρατική επιδότηση έχουν δύο κατηγορίες δανειοληπτών:

- Όσοι κέρδισαν την υπόθεση και με δικαστική απόφαση έχουν την πλήρη προστασία του νόμου, δηλαδή για διάστημα μέχρι 3 χρόνια δεν καταβάλουν καθόλου δόσεις. Μετά την παρέλευση της 3ετίας η υπόθεση επανεξετάζεται για να διαπιστωθεί αν υπήρξε βελτίωση των οικονομικών τους.

- Οι δανειολήπτες που το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, ζήτησαν την προστασία του νόμου Κατσέλη και έχουν τελεσίδικη απόφαση στα χέρια τους. Ανάλογα λοιπόν με την οικογενειακή κατάσταση τους και το ετήσιο εισόδημα τους, οι δανειολήπτες αυτοί οφείλουν να πληρώνουν τμήμα της δόσης που ορίζει η δικαστική απόφαση και το υπόλοιπο ποσό -πάντα για 3ετία- το καλύπτει το Δημόσιο.

Το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε επίσης ότι μετά τη συνάντηση υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, η κυβέρνηση θα απλουστεύσει τον νόμο Κατσέλη/Σταθάκη και θα περιορίσει τα δικαιολογητικά για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό από 22 σε 10.

Επίσης στην συνάντηση έγινε γνωστό ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχωρά στη δημιουργία παρατηρητηρίου τραπεζικών χρεώσεων για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στους καταναλωτές, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της διαφάνειας στη διαμόρφωση των όρων συναλλακτικής συμπεριφοράς των τραπεζών με τους καταναλωτές.

Παράλλλα σύμφωνα με τα νέα προαπαιτούμενα που έχουν θέσει οι θεσμοί ενόψει της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή του πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι αρχές θα πρέπει να προβούν σε αξιολόγηση του πλαισίου για τον εντοπισμό και την επίλυση ενδεχόμενων διοικητικών και τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την υποβολή της αίτησης έως και το σημείο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανεισμού μεταξύ οφειλετών και πιστωτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρχές καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νόμου, καθώς αναμένεται η αύξηση του αριθμού των δανειοληπτών που θα προσφύγουν σ’ αυτόν, καθώς πλέον, πέραν των επιχειρήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα διεκπεραιώνεται και η διευθέτηση οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ότι αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς επιβεβαιώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σημειώθηκε, ακόμα, πως με τις νέες διατάξεις επιδιώκεται η διευκόλυνση των τραπεζών στην παροχή πιστώσεων με βάση την εμπράγματη ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και ενισχύεται η δανειοδοτική λειτουργία των τραπεζών.

Από την πλευρά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι, καθότι πρόκειται για νέο θεσμό, η στενή παρακολούθησή του από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει ιδιαίτερη σημασία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών.

Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους Θεσμούς, πρόκειται να υπογράψει άμεσα τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου βελτιώνονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα τα 22 δικαιολογητικά που χρειάζονται μέχρι σήμερα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα περιοριστούν στα 10.

Επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε την ανάγκη οι τράπεζες να προσεγγίσουν θετικά τον μηχανισμό και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα βραδύτητας που παρατηρούνται. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των τραπεζών δήλωσαν ότι θεωρούν ιδιαίτερα θετικό εργαλείο τον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεσμεύτηκαν να το αξιοποιήσουν. Ακόμη, δήλωσαν την πρόθεσή τους να εντείνουν τις διαδικασίες ενημέρωσης των οφειλετών αποστέλλοντάς τους επιστολές για τις ευνοϊκές διατάξεις του σχετικού νόμου. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη να τεθούν ποσοτική στόχοι και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει χρονοδιάγραμμα.

Ένα ακόμα θέμα που αναφέρθηκε στη συζήτηση ήταν η τραπεζική προμήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Από την πλευρά της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποίησε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι έχουν γίνει ήδη μειώσεις στις χρεώσεις και ότι οι τράπεζες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά.

Τέλος, από την πλευρά τους οι τράπεζες συμφώνησαν στη στενή συνεργασία με το ΓΕΜΗ για τη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της δημιουργίας τραπεζικών λογαριασμών νέων επιχειρήσεων.

dikaiologitika.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια