Οικονομία

Μέχρι και τροχαία σκηνοθετούν για να πάρουν αποζημίωση

Αυξήθηκαν κατά 55% οι απάτες - Πολλά τα κρούσματα απατηλών απαιτήσεων

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες μετά την αύξηση κατά 55% που παρατηρείται στις εξακριβωμένες περιπτώσεις απάτης.

Όπως διαπίστωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών στο πλαίσιο έρευνας στην οποία συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 22 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 87,5% επί της ετήσιας παραγωγής των ασφαλίσεων αυτοκινήτων, από 2.318 περιπτώσεις το 2015 αυξήθηκαν σε 3.583 το 2016, με την αύξηση αυτή να προβληματίζει και παράλληλα να «εφιστά» την προσοχή όλων, ενώ οι πολίτες την ίδια ώρα ζητούν μέτρα προστασίας τους.

Επισημαίνεται ότι το 80% των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης καταγράφηκε από τις ασφαλιστικές εταιρείες που διέθεταν οργανωτικά ειδικό τμήμα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων. Με βάση την αποτίμηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το οικονομικό όφελος από την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 51% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 4,9 εκατ. ευρώ το 2015 σε 7,5 εκατ. ευρώ το 2016). Το οικονομικό όφελος ανά εξακριβωμένη περίπτωση απάτης (μέσος όρος) παραμένει σχετικά σταθερό: 2.131 ευρώ το 2015 και 2.087 ευρώ το 2016.

Η σύγκριση της οικονομικής διάστασης της αποκαλυφθείσας απάτης (όπως προσδιορίστηκε από την αποτίμηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων), σε σχέση με τις καταγεγραμμένες καταβολές αποζημιώσεων του κλάδου αυτοκινήτων, δίνει την ακόλουθη αναλογία (αυξημένη το 2016 σε σχέση με το 2015):

- Για το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν (μέση αναλογία): 1,3% το 2015 και 2,2% το 2016.

- Όμως είναι μεγάλη η διακύμανση της αναλογίας αυτής μεταξύ των επιχειρήσεων της έρευνας: Από 0,1% έως 4,9% το 2015 και από 0,3% έως 7,1% το 2016.

Ιεράρχηση περιπτώσεων απάτης

Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (πρώτη η πιο συχνή περίπτωση) των εντοπισμένων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης (ως προς τον οικονομικό τους αντίκτυπο) ανά τύπο απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

* Κατασκευή/αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. δήλωση εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας κ.λπ.).

* Υπερκοστολόγηση.

* Δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση.

* Πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ενδείξεις

Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των ενδείξεων που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία ανίχνευσης μιας πιθανής ασφαλιστικής απάτης, δηλώθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

- Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

- Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων.

- Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου).

- Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση.

- Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση (π.χ. συνάδελφοι, γείτονες) μεταξύ των εμπλεκομένων.

- Ασυνεπείς δηλώσεις.

- Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών.

- Επαναλαμβανόμενες ζημιές.

- Ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα/διαμεσολαβούντα.

- Το ατύχημα συνέβη σε βραδινές ώρες.

- Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη διάρκεια ασφάλισης (αφορά σε προαιρετικές καλύψεις).

- Παραποιημένα έγγραφα.

- Αδυναμία προσκόμισης παραστατικών/αποδεικτικών στοιχείων.

- Το ατύχημα συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή.

Πού καταλήγει η έρευνα

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει ότι παρατηρούνται τα εξής:

α) Αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης.

β) Αύξηση των εξειδικευμένων δομών διερεύνησης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ειδικά στην ασφάλιση αυτοκινήτου).

γ) Αυξανόμενη χρήση ειδικού λογισμικού ανίχνευσης απάτης.

δ) Αύξηση πλήθους ερευνών περιπτώσεων απάτης (ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένα τμήματα και ειδικό λογισμικό).

ε) Αύξηση από χρόνο σε χρόνο των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης, ενώ εκτιμάται ότι αυξάνεται σταδιακά το οικονομικό όφελος από την αντιμετώπιση της απάτης στον κλάδο αυτοκινήτων. Επίσης, όπως τονίζεται, η αλλοίωση των συνθηκών του ατυχήματος συνεπάγεται το σπουδαιότερο οικονομικό αντίκτυπο επί των αποζημιώσεων και συνηθέστερη ένδειξη απάτης είναι οι ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια